Skip to main content

Ionadaí Míleata na hÉireann chuig an EUMC

Gen-OSEAS-large

Rugadh an Briogáidire-Ghinearál Brennan i 1958 agus chuaigh sé isteach in Óglaigh na hÉireann mar Dhalta leis an 53ú Rang Daltaí i 1976. Tá an Briogáidire-Ghinearál Brennan pósta le Maura agus tá triúr clainne acu: Nicola, Adam and Cathal.

Seirbhís Mhíleata

Ar choimisiúnú dó i 1978, sannadh an Briogáidire-Ghinearál Brennan don Chór Coisithe agus chuir sé tús lena ghairm bheatha leis an 12 Cathlán Coisithe i Luimneach agus i gCluain Meala. I gcaitheamh a ghairm bheatha, d'fhóin an Briogáidire-Ghinearál Brennan i bpríomhcheapacháin cheannais agus foirne ag leibhéal an Chathláin, na Briogáide agus Cheanncheathrú Óglaigh na hÉireann. Áiríodh ar na príomhcheapacháin sin Teagascóir ar an Scoil Cheannais agus Foirne, An Coláiste Míleata, Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann sa Churrach, agus Oifigeach i gCeannas an 3ú Cathlán Coisithe, Dún Mhic Stiofáin, Cill Chainnigh agus le déanaí ina Stiúrthóir Oibríochtaí agus Pleananna d'Óglaigh na hÉireann.

Seirbhís Thar Lear

Tá réimse leathan taithí thar lear ag an mBriogáidire-Ghinearál Brennan, leis na Náisiúin Aontaithe sa Liobáin ina Cheannasaí Cathláin ar 105 Cathlán Coisithe (2011/2012) agus ina Leas-Cheannasaí, Tascfhórsa Ilnáisiúnta, Teascóg an Iarthair (2013). D'fhóin sé chomh maith in Angóla agus sa Bhruiséil áit a ndeachaigh sé ar iasacht chuig Comhairle an Aontais Eorpaigh mar chuid den Fhoireann Mhíleata idir 2007 agus 2010.

Oideachas

Fuair an Briogáidire-Ghinearál Brennan a chuid oideachais sa De La Salle, Muine Bheag, Ceatharlach, agus i gColáiste na mBráithre Pádraig, An Baile Fionn, Co. Laoise. Áirítear ar a thraenáil mhíleata Cúrsaí Rialaithe agus Foirne sa Choláiste Míleata sa Churrach agus le hArm na Stát Aontaithe ag Fort Leavenworth, Kansas. Is iarchéimí é de chuid NUIG, DCU (Oscail) agus NUIM, agus bhain sé amach Céim Baitsiléara sa Tráchtáil, Dioplóma i dTeicneolaíocht na Faisnéise, agus Máistir Ealaíon i Staidéar Bainistíochta, Cinnireachta agus Cosanta faoi seach. Ceapaithe in Brussels in 2018.

Ábhair Spéise

Is as Baile Phóil an Briogáidire-Ghinearál Brennan ó dhúchas agus tá cónaí air i Mulláin Chaisil, Cathair Chill Chainnigh. Tá suim mhór aige i spórt.