Skip to main content

LÉ William Butler Yeats P63

LÉ Wiiliam B Yeats

An L.É. William Butler Yeats an tÁrthach Patróil Eischósta is déanaí atá againn agus tá sí níos faide agus níos nua-aimseartha ná mar a bhí RÓISÍN, a dhear agus a thóg Babcock Marine Appledore de réir sonraíochtaí a thugamar dóibh.  Is long úrscothach amach is amach í.  Tá sí tógtha agus feistithe de réir na gcaighdeán idirnáisiúnta is airde ó thaobh sábháilteachta, suiteál trealaimh, nuáil teicneolaíochta agus compord an chriú.Tá sí déanta le dúshláin an Atlantaigh Thoir Thuaidh a sheasamh freisin.

Coimisiúnaíodh LÉ WILLIAM BUTLER YEATS isteach sa chabhlach cabhlaigh i nDeireadh Fómhair 2016. Ó shin i leith bhí sí i gcónaí i mbun slándála agus cosaint mhuirí ar chósta na hÉireann. D'imigh sí freisin go dtí le misean Óglaigh na hÉireann sa Mheánmhuir ó Iúil go Deireadh Fómhair 2017, ag tarrtháil 704 duine agus ag aisghabháil na gcomhlachtaí de 3 éagtha.

Ainm na Loinge

Ócáid mhór i gcónaí is ea ainm a thabhairt ar árthach de chuid na seirbhíse cabhlaigh toisc gur dá réir a leanann carachtar agus spiorad na loinge. Pé áit a rachaidh an long, pé calafort ar a dtabharfaidh sí cuairt, cuimhneoidh na daoine a thugann cuairt uirthi nó a fheiceann í ar a hainm i gcónaí. An traidisiún a bhí ann go dtí seo ná gur ainmníodh árthaí na Seirbhíse Cabhlaigh i ndiaidh pearsana as miotaseolaíocht na hÉireann.

Athrú é ainmniú an LÉ WILLIAM BUTLTER YEATS ar an traidisiún miotasach a bhí ann roimhe sin agus as seo amach déanfar longa den chineál P60 a ainmniú i ndiaidh scríbhneoirí as Éirinn a bhfuil cáil orthu ar fud an domhain.

Tá cur síos déanta ar William Butler Yeats mar réabhlóidí áirid ach cróga. Bhain sé leis an traidisiún Angla-Éireannach in Éirinn, ba náisiúnach é ina chroí agus chreid sé go láidir go mbainfí Éire neamhspleách amach le réabhlóid cultúir. Bhí sé ar dhuine de na daoine ba thábhachtaí in athbheochan litríocht na hÉireann. Deirtear gur mhúscail a dhráma "Cathleen Ní Houlihan" díocas athbheochana a raibh Éirí Amach na Cásca 1916 mar thoradh air. Ghoill sé go mór ar Yeats, go mb'fhéidir gur mar gheall ar a shaothar a chuaigh fir chun catha, gur mharaigh siad daoine agus gur maraíodh iad.

Mar sin féin, ba í an fhís a bhí aige d'Éirinn ná sochaí faoi shíocháin, iolraíoch, fhulangach agus dhaonlathach. Níor ghlac Yeats leis go gcaithfí fuil a dhoirteadh le go mbeadh Éire saor ná chun tionchar a imirt ar náisiún nuabhunaithe a bhí ag forbairt.

Thacaigh Yeats leis an gConradh agus ceapadh ina sheanadóir é. Ba tréimhse é a raibh rioscaí áirithe ag baint le post den chineál sin. Bhí Yeats, de bharr a shaothair litríochta agus polaitíochta, agus de bharr an aithne idirnáisiúnta a bhí air, thar a bheith tábhachtach chun aitheantas cultúir na hÉireann a thabhairt chun cinn agus a fhorbairt.

Saintréithe na Loinge
CineálÁrthach Patróil Eischósta
Fad90.0m
Bíoma14m
Snámh3.8m
Príomhinnill2 x inneall díosail Wärtsilä agus Glacadh Isteach Cumhachta, 2 x sheafta, 10000kw
Luas23 chnota
Criú44
Armáin ar Bord1 x Chanóin 76mm OTO Melara
2 x Chanóin 20mm Rh202 Rheinmetall
2 x Mheaisínghunna 12.7mm
4 x Mheaisínghunna Ilfhóinteach 7.62mm