Skip to main content

Scoileanna an ATÓÉ

Scoileanna Oiliúna an ATÓÉ

An Scoil Cumarsáide agus Seirbhísí Faisnéise

Reáchtálann an Scoil Cumarsáide agus Seirbhísí Faisnéise cúrsaí a bhaineann le ról agus úsáid trealamh cumarsáide, lena n-áirítear slándáil cumarsáide agus cothabháil, le haghaidh gach céime.

An Scoil Iompair agus Cothabhála Feithiclí

Is é an ról atá ag an Scoil Iompair agus Cothabhála Feithiclí (TVSM) ná na caighdeáin arda tiomána laistigh d’Óglaigh na hÉireann (DF) a chaomhnú. Chuige sin, reáchtálann an scoil cúrsaí éagsúla tiomána i réimse feithiclí chun a chinntiú go bhfuil pearsanra Óglaigh na hÉireann inniúil le feithiclí míleata inneall-ghluaiste a oibriú go sábháilte. Ina theannta sin tá sé mar chúram ar an TVMS traenáil mheicniúil feisteoirí a chomhordú agus a mhaoirsiú, ionas go ndéanfar flít feithiclí Óglaigh na hÉireann a chothabháil ar bhealach éifeachtach agus go héifeachtúil ó thaobh costais.

An Scoil Ordanáis

Soláthraíonn an Scoil Ordanáis teagasc chun riachtanais an Chóir Ordanáis agus Óglaigh na hÉireann a shásamh i réimsí teicniúla a thagann laistigh de réimse freagrachta agus saineolais an Chóir. Déanann sí é sin trí chúrsaí gairme agus cúrsaí eile níos giorra, go hiondúil ar shainréimsí nó ar threalamh aonair, a chur ar fáil. Tá cúrsaí gairme níos faide agus tá siad den riachtanas chun go mbeidh an mac léinn cáilithe chun grád teicniúil ar leith a líonadh. Bíonn cúrsa leantach ag teacht i ndiaidh mhórchuid na gcúrsaí gairme chun go mbeidh deis ag an mac léinn chun tógála ar an eolas, ar na scileanna agus ar an gceannaireacht a d’fhoghlaim sé ón mbunchúrsa.

An Scoil Phóilíní Airm

Soláthraíonn an Scoil Phóilíní Airm teagasc i bpóilíneacht agus in ábhair bhainteacha do phearsanra an Chóir Póilíní Airm. Samplaí de na cúrsaí a reáchtáiltear ná: Cúrsaí Oifigeach sna Póilíní Airm, Cúrsaí Promhóirí sna Póilíní Airm, Cúrsaí ONC ar Chaighdeán Propaist, Cúrsaí Fiosrúcháin, Cúrsaí ar Dhrugaí agus Cúrsaí le haghaidh Griangrafadóirí Póilíní. Reáchtálann siad Cúrsa Póilíní Airm Idirnáisiúnta go hocáideach.

An Scoil Innealtóireachta

Tá fócas na Scoile Innealtóireachta ar innealtóireacht comhraic, ar shoghluaiseacht agus ar oibríochtaí frith-shoghluaiseachta: droicheadaíocht, scartálacha, imréiteach mianach agus bearnú bacainní. Reáchtálann siad traenáil Fhoireann Innealtóirí Cuardaigh Speisialta (ESST) chomh maith. Soláthraíonn siad traenáil i bhfeasacht mianach le haghaidh na gcór ar fad agus go deimhin le haghaidh An Gharda Síochána (ár bhfórsa póilíní sibhialach) agus NGOanna ar leith. Tá cuid de na cúrsaí a reachtáiltear sa Scoil Innealtóireachta oscailte do rannpháirtithe as tíortha eile.

An Scoil Liachta

Reáchtálann an Scoil Liachta traenáil le haghaidh pearsanra liachta sna seirbhísi ar fad. Déantar traenáil le haghaidh Teicneoirí Liachta Éigeandála a chomhordú agus soláthraíonn sí traenáil i leith gnóthaí liachta agus slántachais le haghaidh aonad uile Óglaigh na hÉireann. Sampla de na cúrsaí ná: Cúrsaí ar Gharchabhair Shaothair agus Scileanna Otharchairr.

Scoil Lónadóireachta Óglaigh na hÉireann

Is í Scoil Lónadóireachta Óglaigh na hÉireann (DFSC) an phríomh-institiúid a bhfuil sé de chúram uirthi an lónadóireacht uile agus an traenáil i mbainistíocht lónadóireachta le haghaidh comhaltaí Óglaigh na hÉireann (DF) a chur ar fáil. Tá an scoil i mbun oibre mar ionad traenála Óglaigh na hÉireann ó bunaíodh an tArm Náisiúnta i 1922. Ó shin i leith tugadh teidil dhifriúla uirthi, Scoil Cócaireachta an Airm, Scoil Lónadóireachta an Airm agus an ceann is déanaí, Scoil Lónadóireachta Óglaigh na hÉireann. Cé gur tháinig athruithe ar na hainmneacha le himeacht na haimsire níor athraigh a croí-mhisean; is í fós lár-ionad agus taisceadán na scileanna lónadóireachta agus na traenála i mbainistíocht lónadóireachta in Óglaigh na hÉireann.

Scoil Cumarsáide agus Seirbhísí Faisnéise

Is í aidhm na Scoile Cumarsáide agus Seirbhísí Eolais (CIS), traenáil a chur ar fáil maidir le feidhmiú agus cothabháil ar threalamh cumarsáide a bhíonn in úsáid ag Óglaigh na hÉireann.

An Scoil Iompair agus Cothabhála Feithiclí

Bíonn an Scoil Iompair i ngleic leis an sár nós oibre sa tionscal i ndáil le gnéithe míleata agus gnéithe sibhialta araon den bhainistíocht iompair.

An Scoil Ordanáis

Soláthraíonn an Scoil traenáil agus oideachas i ngach réimse saineolais an Cór Ordanáis chun an Cór Ordanáis a éascú chun Tacaíocht Seirbhíse Comhrac na Ordanáis a fhorbairt agus a chothabháil.

An Scoil Innealtóireachta

Cuireann an An Scoil Innealtóireachta Míleata traenáil innealtóireachta comhraic agus ginearálta ar chomhaltaí Óglaigh na hÉireann sa lá atá inniu ann, agus cinntíonn go gcoimeádtar ardleibhéal saineolais innealtóireachta míleata.

An Scoil Liachta

Reáchtálann an Scoil Liachta traenáil le haghaidh pearsanra liachta na seirbhísí uile. Déanann siad traenáil i leith Teicneoirí Liachta Éigeandála a chomhordú agus cuireann siad traenáil ar fáil i ngnóthaí liachta agus slántachais

Scoil Lónadóireachta

Reáchtálann an scoil traenáil ag réimsiú ó thraenáil i mbunscileanna cócaireachta le haghaidh iontrálaithe nua isteach i mbrainsí lónadóireachta na DF, go cúrsaí bainistíochta le haghaidh ceannairí sóisearacha, le haghaidh ONC agus oifigeach sinsear...