Skip to main content

Eolais faoin Ardfhoireann

Tá an Ceann Foirne freagrach go háirithe as Pleanáil Straitéiseach agus as Caidreamh Poiblí .Déantar na dualgais eile, a mbaineann cáilíocht feidhmiúcháin leo, a tharmligean chuig beirt Leas-Cheann Foirne. Cuirtear cúrsaí tacaíochta míleata de chúram ar Cheann Foirne Cúnta (ACOS Sp).

Rannán an Ceann Foirne

Tá oifigí ag rannóg an Ceann-Foirne lonnaithe i mBóthar an Stáisiúin, An Droichead Nua, Co. Chill Dara. I measc rannán an Ceann Foirne tá na Brainsí agus na hOifigí seo a leanas:

 • Oifig an Cheann Foirne
 • Oifig an Cheann Foirne Chúnta
 • Brainse Pleanála Straitéiseach
 • An Brainse um Chaidreamh Poiblí
 • An Breitheamh Míleata

Freastal ar Ceann Foirne Óglaigh na hÉireann >>

Rannán Oibríochtaí

Tá oifigí ag Leas-Cheann Foirne Oibríochtaí ag Bóthar an Stáisiúin, an Droichid Nua, Co. Chill Dara, Beairic McKee, Baile Átha Cliath 7 agus áirítear na Brainsí seo a leanas:

 • Oifig an Leas-Cheann Foirne Oibríochtaí (DCOS Ops)
 • Brainse Faisnéise J2
 • Brainse Pleanála & Oibriúcháin J3 & J5
 • Brainse Tacaíochta don Chomhrac
 • Brainse J6 CIS
 • Brainse Traenáil J7

Freastal ar Leas-Cheann Foirne Oibríochtaí >>

Rannán Tacaíochta

Tá oifigí ag an Leas-Cheann Foirne Foirne atá lonnaithe i mBóthar an Stáisiúin, an Droichid Nua, Co. Chill Dara, Beairic McKee, Baile Átha Cliath 7, lena n-áirítear na Brainsí agus na hOifigí seo a leanas:

 • Oifig an Leas-Cheannaire Foirne Tacaíochta (DCOS Sp)
 • Brainse J1 HR
 • J4 Loighistic
 • CAOGA
 • Idir-réiteach & Eadrána (Míle)
 • Brainse Iompair
 • Brainse na Seirbhísí Dlí
 • Brainse na nInnealtóirí
 • Brainse Ordanáis
 • Brainse Leighis
 • Brainse Póilíní Míleata
 • Seirbhís Séiplíneachta Míleata

Freastal ar Leas-Cheann Foirne Tacaíochta >>

Freastal ar an Cheann Foirne Cunta (ACOS Sp) >>