Skip to main content

Tacaíocht Airgeadais

Seirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid (SBCA)

Seirbhísí atá ar fáilMionsonraí Teagmhála
Is seirbhís neamhspleách, rúnda saor in aisce í an tSeirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid agus cuirtear ar fáil í do dhaoine in Éirinn a bhfuil fiacha acu nó a bhfuil an baol ann go gcarnfaidh siad fiacha.  

Helpline: (0761 07 2000)
operates Monday to Friday from 9am to 8pm

Líne Chabhrach: (0761 07 2000)
Oibrítear an líne ó Luan go hAoine ó 9am go 8pm
Idirlíonwww.mabs.ie

Comhar Creidmheasa (ANSAC)

Soláthraítear seirbhísí airgeadais ardchaighdeáin do bhaill PDFORRA agus dá dteaghlaigh de réir phrionsabal oibríochta ghluaiseacht na gcomhar creidmheasa.ANSAC
75 Sráid Amiens,
Baile Átha Cliath 1
Teil: 01 8554489
Ríomhphost: info@ansaccu.ie
Idirlíonwww.ansaccu.ie