Skip to main content

Aonaid Speisialtóra

Tá roinnt aonad speisialta ag an tSeirbhís Chabhlaigh chun róil riachtanacha a chur i gcrích laistigh den tSeirbhís Chabhlaigh. Is minic a dhéantar tagairt do na róil speisialta sin sna meáin ach ní dhéantar riamh go díreach é.

Rannóg Tumadóireachta

Tá Rannóg Tumadóireachta na Seirbhíse Cabhlaigh (NSDS) bunaithe ó dheireadh na 1960idí. Ó thús beag mar fhoireann inmheánach tumadóireachta do longa na cabhlaigh, tá sé forbartha anois ina phríomhfhoireann tumadóireachta ag an Stát, ag déanamh cuid ...

Lárionad Monatóireachta Iascaigh

Feidhmíonn an tSeirbhís Chabhlaigh mar an ghníomhaireacht oifigiúil le freagracht as oibriú Airmheán Monatóireachta Iascaigh na hÉireann (AMI). Tá an AMI lonnaithe ag Bunáit Chabhlaigh Inis Sionnach.