Skip to main content

Ceann Foirne Cúnta

Grig Gen Ó Murcú ACOS

Seirbhís Mhíleata

Coimisiúnaíodh an Briogáidire-Ghinearál O'Halloran isteach sa Chór Seirbhísí Cumarsáide agus Eolais i 1979 agus tá 41 bhliain seirbhíse curtha isteach aige i ndáil le raon leathan ceapachán ag an leibhéal oirbheartaíochta, ag an leibhéal oibríochta agus ag an leibhéal straitéiseach d’Óglaigh na hÉireann. Sular ceapadh chuig a cheapachán reatha é (2016), d’fhóin an Briogáidire-Ghinearál O'Halloran mar Stiúrthóir an Chóir Seirbhísí Cumarsáide agus Eolais agus scríobh sé an chéad Chibear-Straitéis d’Óglaigh na hÉireann chomh maith le forbairt a dhéanamh ar Chibearacmhainneacht tosaigh na nÓglach a fhorbairt. Ina theannta sin, d’fhóin an Briogáidire-Ghinearál O'Halloran mar Stiúrthóir Lóistíochta agus, mar chuid den phost sin, bhí freagracht air i ndáil le trealamh agus soláthairtí agus lóistíocht tacaíochta san Arm, san Aerchór agus sa tSeirbhís Chabhlaigh. Bhí Ceapacháin Shinsearacha Oifigigh aige freisin sna réimsí Oideachais agus Faisnéise.

Seirbhís Thar Lear

Tá seirbhís fhorleathan curtha isteach ag an mBriogáidire-Ghinearál O’Halloran, is é sin, tá 10 Seal Dualgais curtha isteach aige ar oibríochtaí thar lear. Áiríonn sé sin 6 sheal leis na Náisiúin Aontaithe, 3 sheal leis an Aontas Eorpach agus 1 seal le NATO. I measc na sealanna ba shuntasaí, áirítear post mar Leascheannasaí ar an gComhchoimisiún Feidhmithe le NATO sa Chosaiv sa bhliain 2010 tráth a raibh sé ina bhainisteoir tionscadail i leith aistriú fheidhm phóilíneachta Theorainn na Macadóine ó NATO go dtí Institiúidí na Cosaive, post mar Chúntóir Míleata do Leas-Cheannasaí ar mhisean EUFOR i Sead sa bhliain 2007, ar misean é sin a bhí faoi cheannas na hÉireann, agus post mar Cheann Foirne Mhisean Traenála an Aontais Eorpaigh go dtí an tSomáil sa tréimhse 2011-2012, ar misean é sin a bhí faoi cheannas na hÉireann.

Oideachas

Is forleathan an t-oideachas míleata gairmiúil agus an t-oideachas sibhialta atá aige. Is céimí é de chuid Coláiste Míleata na hÉireann (2001), an United Kingdom Defence Academy (2003), áit a ndearna sé Ardchúrsa Rialaithe agus Foirne agus an Clár Ceannaireachta Straitéisigh (2018), Ollscoil na hÉireann, (2001) agus Kings College i Londain (2003) áit a ndearna sé MA i Staidéar Cosanta. Is céimí é chomh maith de chuid an Choláiste Eorpaigh um Shlándáil agus Cosaint, Folke Bernadotte Academy sa tSualainn, Case Western University i Stáit Aontaithe Mheiriceá (Cultúr), agus Institiúid Ghnóthaí Poiblí na hÉireann (Rialachas Corparáideach). Ina theannta sin, is céimí é de chuid Chlár Ceannaireachta Meridian na heagraíochta Common Purpose (2016) agus tá céim in Idirbheartaíocht aige ó Ollscoil Harvard i Stáit Aontaithe Mheiriceá.