Skip to main content

Eolas faoin tSeirbhís Chabalaigh

Is í an tSeirbhís Chabhlaigh comhpháirt mhuirí acmhainneachta Cosanta an Stáit agus is í an phríomhghníomhaireacht mhuirghabhála sa Stát. Leasan sí na hÉireann a Chosaint ar farraige agus ón bhfarraige agus Línte Cumarsáide Mara na hÉireann, Iascaigh agus acmhainní eischósta a chosaint. Oibríonn an tSeirbhís Chabhlaigh i gcomhpháirt leis an Arm agus leis an Aerchór

Ceannasaíocht Oibríochtaí

Tá dualgas ar Cheannasaíocht Oibríochtaí an Chabhlaigh oibríochtaí na Seirbhíse Chabhlaigh go hiomlán a stiúradh ar uisce agus ar tír, oibríochtaí longa na Seirbhíse Cabhlaigh san áireamh

Ceannasaíocht Tacaíochta

Tá sé de dhualgas ar Cheannasaíocht Tacaíochta na Seirbhíse Cabhlaigh tacú leis an tSeirbhis Chabhlaigh ar uisce agus ar tír. An tOifigeach i gCeannas Cheannasaíocht Tacaíochta na Seirbhíse Cabhlaigh (OCNOC), ag tuairisciú don FOCNS, a bhíonn i gcea...