Skip to main content

An tArm

Tá an tArm eagraithe ar ghnáthlínte míleata a sholáthraíonn struchtúr solúbtha a dhóthain chun gach ról a shannann an Rialtas dó a chomhlíonadh. Is fórsa seasta é an tArm agus cuireann sé na príomhinniúlachtaí ar fáil do chomhoibríochtaí míleata ag an mbaile agus Comhoibríochtaí Tacaíochta Síochána thar lear.

Eagraíocht an Airm

Tá an tArm eagraithe ar ghnáthlínte míleata a sholáthraíonn struchtúr solúbtha a dhóthain chun gach ról a shannann an Rialtas dó a chomhlíonadh. Is fórsa seasta é an tArm agus cuireann sé na príomhinniúlachtaí ar fáil do chomhoibríochtaí míleata ag an mbaile agus Comhoibríochtaí Tacaíochta Síochána thar lear. Leanann an t-Arm le cumais mhíleata traidisiúnta uile-arm a choinneáil, laistigh den dá Bhriogáid Coisithe agus an Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann, lena n-áirítear SOF.

Tá an tír roinnte i dtrí limistéar chun críche cúiseanna riaracháin agus oibríochta, agus tá Briogáid coisithe i ngach limistéar. Tá freagracht i leith limistéir oibríochta ar leithligh a bheith ag gach briogáid dá bhforáil sa ghrúpstruchtúr thrí bhriogáid agus faigheann siad tacaíocht ina gcuid dualgas ón tSeirbhís Chabhlaigh agus ón Aerchór. Tá gach aon eagar Briogáide agus an tAerchór faoi cheannas Briogáidire-Ghinearál agus tá an tSeirbhís Chabhlaigh faoi cheannas Ceannasóra.

Na Briogáidí Arm

  • Ceann Ceanthrú Óglaigh na hÉireann
  • 1 Briogáid
  • 2 Briogáid
  • Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann

1 Briogáid

Is í Briogáid atá freagrach as oibríochtaí. míleata i ndeisceart na tíre. Áirítear ar na contaetha atá sa limistéir freagrachta: Ceatharlach, Laoise, Uíbh Fhailí, Cill Chainnigh, Loch Garman, Port Láirge, Corcaigh, Ciarraí, Luimneach, An Clár, Tiob...

2 Briogáid

Is í 2ú Briogáid atá freagrach as oibríochtaí míleata in i dtuaisceart na tíre. Áirítear ar na contaetha atá sa limistéir freagrachta: Cill Mhantáin, Baile Átha Cliath, An Lú, Cill Dara, An Longfort, An Mhí, An Iarmhí, Ros Comáin, An Cabhán, Muine...

Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann

Cuimsíonn an ATOÉ Campa an Churraigh agus Gleann Ó Máil agus tá limistéir mhóra faoin spéir ann le traenáil a dhéanamh

Sciathán Fiannóglaigh an Airm

Is é Sciathán Fianóglach an Airm (ARW) fórsa oibriúcháin speisialta Óglaigh na hÉireann. Roinntear na róil ARW idir oibríochtaí speisialta an chogaidh ("Ról Glas") agus frith-sceimhlitheoireacht ("Ról Dubh").

An Scoil Eachaíochta

Bunaíodh an Scoil Eachaíochta i 1926 le poiblíocht a thabhairt d’Éirinn agus don chapall Éireannach. Ó shin i leith tá an Scoil Eachaíochta ina cnámh droma do léimneach seó agus d’fhoirne ilchomórtais na hÉireann.

Scoil Cheoil Óglaigh na hÉireann

Tá an Scoil Cheoil eagraithe mar a bheadh Cór de chuid an Airm ann agus dá réir sin tá Stiúrthóireacht ann, chomh maith le Ceanncheathrú a chuimsíonn Banna Uimh. 1 an Airm agus bhanna míleata scoite, agus is iad sin Banna chéad Bhriogáid agus Banna ...

Cór an Airm

Laistigh de struchtúr an airm tá cór éagsúla ann. Tacaíonn cór an airm leis na seacht bhfeidhmeanna comhraic - ainliú, tacaíocht dóiteáin, aerchosaint, ISTAR, soghluaisteacht, tacaíocht seirbhíse comhrac agus ordú & rialú.

Armáin an Airm

Armáín Búine, Complacht agus Cathaláín