Skip to main content

Gairmeacha an tSeirbhíse Chabalaigh

Cuireann an tSeirbhís Chabhlaigh gairm bheatha spreagúil, dhúshlánach, dinimiciúil agus luachmhar ar fáil do dhaoine óga le hiliomad deiseanna iad féin a fhorbairt go pearsanta agus dul chun cinn a dhéanamh ó thaobh na hoibre de. Cuirtear oiliúint agus oideachas ar fáil do dhaoine óga le linn a ngairmeacha beatha atá creidiúnaithe agus aitheanta ar fud na sochaí dá bhfónann siad, rud a chuireann

Cad é Oifigeach Seirbhíse Cabhlaigh (Dalta)

Déanann Dalta sa tSeirbíhs Chabhlaigh cúrsa traenála a mhaireann ar feadh dhá bhliain nó mar sin agus a bhíonn roinnte i gcéimeanna éagsúla.

Cad is earcaígh in san tSeirbhíse Cabhlaigh

Téann Earcaigh na Seirbhíse Cabhlaigh ar aghaidh le bheith mar chrann taca Sheirbhís Chabhlaigh na hÉireann. Maireann oiliúint na n-earcach 18 seachtain agus leagtar amach í chun duine a chur ar fáil atá aclaí go fisiciúil, a bhfuil smacht aige/aici...

CONAS IS FÉIDIR LIOM DUL LEIS an tSeirbhíse Cabhlaigh

Ó am go h-am, fógfaidh Óglaigh na hÉireann Comórtais Earcaíochta na Seirbhíse Cabhlaigh