Skip to main content

Sciathán Oibríochtaí Uimh. 1

SCIATHÁN OIBRÍOCHTAÍ UIMH. 1

Is é Sciathán Oibríóochtaí Uimhir a hAon a dhéanann na tascanna agus na hoibríochtaí sciatháin dhobhogtha uile a leagtar amach don Aerchór. Tá an sciathán foroinnte ina sé scuadrún oibríochtúla ar leith, agus gach scuadrún díobh i mbun a chuid rólanna féin.  Naoi n aerárthach ar fad atá á n oibriú ag an sciathán faoi láthair. Tá an sciathán freagrach as cothabháil chéad líne na n aerárthaí uile a shanntar dó freisin.

Ar na hoibríochtaí tipiciúla tá:

  • Patrólú muirí cois cladaigh & amach ón gcósta
  • Seirbhís Aeriompair Airí 
  • Comhoibriú & Taiscéalaíocht an Airm
  • Aerthacaíocht don Gharda Síochána
  • Aerárthach Othar
  • Barrchumhdach sa Chuardach & Tarrtháil
  • Oibríochtaí paraisiútála
  • Monatóireacht & faireachas tionlacain
  • Iompar míleata