Skip to main content

Rólanna an Aerchóir

RÓLANNA AN AERCHÓIR

Is é ról an Aerchóir faoin Acht Cosanta, a bheith páirteach i slándáil an Stáit trí Aerchosaint Mhíleata a dhéanamh ar aerspás an Stáit. Le linn tréimhsí síochána áfach, is gnách leis an Aerchór na rólanna a chomhlíonadh a shannann an Rialtas dó, trí leas a bhaint as Aerchór díograiseach éifeachtach.

Rólanna Príomha an Aerchóir

Is é ról príomha an Aerchóir, tacú leis an Arm. Bíonn siad seo a leanas i gceist:

 • Breathnóireacht agus Taiscéalaíocht
 • Tacaíocht Lámhaigh Logánta
 • Ceannas agus Rialú
 • Tacaíocht Lóistíochta agus Soghluaisteacht Oirbheartaíochta
 • Theoranta
 • Aslonnú Taismeach
 • Tacaíocht don tSeirbhís Chabhlaigh
 • Faireachas agus Cosaint Mhuirí
 • An tSlándáil Náisiúnta
 • An Crios Eacnamaíoch a Fhaire
 • Acmhainní Nádúrtha a Chosaint
 • Cuidiú leis an gCumhacht Shibhialta
 • Aerárthaí Aonad Tacaíochta an Gharda Síochána a chothabháil agus a eitilt
 • Oibríochtaí Breathnóireachta Taiscéalaíochta agus Cuardaigh
 • Taiscéalaíocht Fhótagrafach
 • Pléascáin Thionsclaíocha a Thionlacan
 • Príosúnaigh a Thionlacan
 • Airgead tirim a Thionlacan
 • Oibríochtaí Aerspáis a Chosaint

Rólanna tánaisteacha an Aerchóir

 • Áirítear iad seo a leanas i measc Rólanna Tánaisteacha an Aerchóir:
 • Cuidiú leis an bPobal Sibhialta
 • Cuidiú le Ranna Rialtais
 • Cuidiú leis an bPobal Sibhialta
 • Athshlánú agus Barrchumhdach don chuardach & tarrtháil
 • Aerárthach Othar
 • Fóirithint Oileán
 • Fóirithint Sneachta
 • Cuidiú le Ranna Rialtais
 • Seirbhís Aeriompair Airí
 • Suirbhéanna ar Thruailliú
 • Suirbhéanna Foraoise agus Fiadhúlra
 • Aerfótagrafaíocht
 • Comhoibriú sa Rialú Aerthráchta Sibhialta
 • Cuidiú leis an bhFóirithint i gcás Mórthubaistí
 • Léigh a tuilleadh faoi An tAerchórroles-AC-1070