Skip to main content

GOC 2 Briogáid

AN GINEARÁL-OIFIGEACH I GCEANNAS AN DARA BRIOGÁID

Glactar Briogáidireghinearál Howard Berney a cheapadh Oifigeach i gCeannas 2 Briogáid i mí Iúil 2016.

Oideachas

D'fhreastail sé ar bhunscoil i Kilcullen agus Killashee agus meánscoil i gColáiste Dhroichead Nua. Is iarchéimí é an Briogáidire-Ghinearál Berney de chuid an Scoil Cheannais agus Foirne an Choláiste Mhíleata agus d'Ollscoil na hÉireann Má Nuad, áit a ndearna sé Máistreacht Ealaíon i Staidéar Cinnireachta, Bainistíochta, agus Cosanta agus Teastas i gCeannaireacht Straitéiseach.

Taithí Mhíleata

Tá seirbhís déanta aige i réimse leathan ceapachán a bhain le hoibríochtaí, traenáil agus feidhmeanna rialaithe agus foirne in Éirinn agus thar lear; ionchorpraítear seirbhís sa 3ú, 6, 12 agus an 30 Cathlán Coisithe, an Priomh Ionad Traenála an Churraigh, Ceanncheathrú Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann , an Coláiste Míleata an Churraigh, agus Cheanncheathrú Óglaigh na hÉireann.

Seirbhís Thar Lear

D'fhóin an Briogáidire-Ghinearál Berney thar lear sa Liobáin, Chosaiv, Sead agus chomh maith leis sin bhí sé ar an Leas-Fhórsa na Chathghrúpa AE faoi stiúir an Sualainne in 2015.

Pearsanta

Tá cónaí ar an mBriogáidire-Ghinearál Berney i gCo. Chill Dara. Tá sé pósta le Anne agus tá beirt mhac agus iníon amháin acu.