Skip to main content

Cúltaca na Seirbhís Cabhlaigh

Tugtar traenáil don Lucht Cúltaca Muirí i roinnt mhaith gnéithe de thraenáil mhuirí agus mhíleata. Áirítear ar an traenáil mótarbhád a láimhseáil, traenáil seoil, loingseoireacht, cumarsáid mhuirí, traenáil armán, múchadh dóiteáin agus traenáil chun teacht slán ar an bhfarraige..

Maidir leis Cúltaca na Seirbhis Cabhlaigh

Tá Fórsa Cúltaca na Seirbhíse Cabhlaigh roinnte i gcúig aonad - aonad i gCorcaigh, Baile Átha Cliath, Luimneach, Port Láirge agus Aonad Tacaíochta Teicniúil.

Róil Fhórsa Cúltaca na Seirbhíse Cabhlaigh

Is é príomhról Fhórsa Cúltaca na Seirbhíse Cabhlaigh tacú le Buan-Óglaigh na hÉireann i gcásanna géarchéime.

Earcaíocht i bFhórsa Cúltaca na Seirbhíse Cabhlaigh

An bhfuil suim agat i mbáid a láimhseáil, i raidhfi Steyr AUG leath-uathoibríoch a scaoileadh, i dtraenáil chun teacht slán ar an bhfarraige agus i scileanna nua a fhorbairt i bhFórsa Cúltaca na Seirbhíse Cabhlaigh?

Armáin an Seirbhís Chabhlaigh

Féach ar an gcineál airm a úsáidtear ar bord na n-árthaí seirbhíse cabhlaigh