Skip to main content

Cúltaca na Seirbhís Cabhlaigh

Tugtar traenáil do chúltacaí cabhlaigh i roinnt mhaith gnéithe de thraenáil mhÁleata agus mhuirí. Áirítear ar an traenáil láimhseáil mótarbhád, traenáil seoil, loingseoireacht, cumarsáid mhuirí, traenáil armán, múchadh dóiteáin agus teacht slán ar farraige.