Skip to main content

Ionadaí Míleata na hÉireann chuig an EUMC

EUMC Rep

Is sa bhliain 1983 a coimisiúnaíodh an Briogáidire-Ghinearál Gerard Buckley isteach sa Chór Airtléire. Ghlac sé le post le tamall anuas mar Ionadaí Míleata san Aontas Eorpach agus mar PfP NATO.

Seirbhís Mhíleata

Bhí réimse ceapachán aige ina dhiaidh sin laistigh den Chór. Chomh maith leis sin bhí ceapacháin aige ag Leibhéil Briogáidire agus i gCeanncheathrú Óglaigh na hÉireann (DFHQ), áit a bhfuair sé taithí mhór ar oibríochtaí, ar phleanáil straitéiseach, ar lóistíocht agus ar réimsí airgeadais. An post is déanaí a bhí aige ná post ina Stiúrthóir Óglaigh na hÉireann maidir le Tacaíocht Chomhraic agus ISTAR agus bhí freagracht bhreise air as Fórsaí Cúltaca Óglaigh na hÉireann. Roimhe sin, d'fhóin sé ina Stiúrthóir Comh-Lóistíochta, chun tacaíocht a chur ar fáil d'oibríochtaí Óglaigh na hÉireann, ar fud na seirbhísí ar fad, sa bhaile agus thar lear. Roimh an gceapachán sin, chaith sé roinnt blianta ina J8 (Airgeadas) Óglaigh na hÉireann.

Seirbhís Thar Lear

Tá réimse leathan taithí thar lear ag an mBriogáidire-Ghinearál Buckley, agus é ag oibriú ar fud réimse leathan de thimpeallachtaí slándála a bhfuil réimse gníomhaithe slándála ag dul leo. I measc na n-imscartha seo, áirítear coimhlint a chosc agus coimeád síochána leis na Náisiúin Aontaithe, bainistiú géarchéimeanna le NATO,  réiteach iarchoimhlinte leis an OSCE agus athchóiriú na hearnála slándála leis an AE. Áirítear ar an taithí sin trí sheal dualgais in UNIFIL, le Cathlán na hÉireann ar dtús agus le gairid, chaith sé bliain ina Cheann Foirne Speisialta do Cheann an Mhisin agus don Cheannasaí Fórsa. Bhí sé ina Oifigeach Éireannach Sinsearach le linn na tréimhse sin chomh maith. Chomh maith leis sin, d'fhóin sé ina Bhreathnadóir Míleata UN in UNPREDEP sa Mhacadóin Thuaidh, le Ceanncheathrú Mhisean OSCE sa Bhoisnia, Craobh J35 i gCeanncheathrú ISAF i gCabúl, agus bliain ina Cheann Foirne Misin ar Mhisean Oiliúna an AE sa tSomáil, nuair a bhí an misean sin ag aistriú go Mogaidisiú.

Oideachas

Tá bunchéim aige ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus tá céim máistir aige ó Ollscoil na hÉireann, Má Nuad. Bhain an Briogáidire-Ghinearál Buckley céim amach sa Choláiste Náisiúnta Ceannais agus Foirne. Chomh maith leis sin, tá teastas aige i gceannaireacht Straitéiseach, ar tionscnamh sinsearach ceannaireachta é de chuid Óglaigh na hÉireann.

Eolas Pearsanta

Is as Dairbhre, Co. Chiarraí é ó dhúchas ach tá sé ina chónaí sa Mhuileann gCearr le fada, tá sé pósta le Emer agus tá iníon acu, Moya atá ag staidéar i mBaile Átha Cliath. Baineann sé sult as réimse leathan spórt, lena n-áirítear galf agus peil ghaelach.