Skip to main content

Déan Teagmháil Linn

Déileálann Oifig Eolais Óglaigh na hÉireann le fiosrúcháin faoi Óglaigh na hÉireann. Chun eolas ar Earcaoícht a fháil, déan teagmháil leis an Oifig Earcaoícht, le do thoil. Tá mionsonraí ar fáil ar an leathanach seo.

Oifigí Daonchumhachta & Earcaíochta Óglaigh na hÉireann

Rannóg Earcaíochta Óglaigh na hÉireann
Seoladh:Ceanncheathrú Óglaigh na hÉireann,
Bothar an Stáisiúin,
Droichead Nua,
Co. Chill Dara
Oifig:Lo-Ghlao 426555
045 49 2553/2555
Ríomhphost:recruitment@defenceforces.ie

Oifig Daonchumhachta 1ú Briogáid
Seoladh:An Oifigeach Daonchumhachta
Ceanncheathrú 1ú Briogáid,
Dún Uí Choileáin,
Corcaigh.T23 VA02
Fiosruithe Gin Oifig:(021) 451 4000 - Dún Uí Choileáin
(021) 451 4108
Ríomhphost:1bde.recruitment@defenceforces.ie

Oifig Daonchumhachta 2ú Briogáid
Seoladh:
 

An tOifigeach Daonchumhachta,
Ceanncheathrú 2ú Briogáid,
Dún Chathail Bhrugha,
Ráth Maonais,
Baile Átha Cliath 6.
D06 RX00
Oifig:(01) 804 6000
Ríomhphost:2bde.recruitment@defenceforces.ie

Oifig Daonchumhachta an Aerchóir
Seoladh:An tOifigeach Daonchumhachta,
Ceanncheathrú an Aerchóir,
Aeradróm Mhic Easmuinn,
Baile Dhónaill,
Co. Bhaile Átha Cliath.
D22 X2Y4
Oifig:01 403 7561
Ríomhphost:aircorps.manpower@defenceforces.ie

Oifig Daonchumhachta an ATOÉ
Seoladh:
An tOifigeach Daonchumhachta,
Ceanncheathrú ATOÉ
Dún Cheannt,
Campa an Churraigh,
Co. Chill Dara.
Oifig:045 44 5021
Ríomhphost:dftc.manpower@defenceforces.ie

Oifig Daonchumhachta na Seirbháse Cabhlaigh
Seoladh:

An tOifigeach Daonchumhachta,
Ceanncheathrú an Chabhlaigh,
An Bhunáit Chabhlaigh,
Inis Sionnach,
An Cóbh,
Co. Chorcá.
P24 FY71
Oifig:Lo-Call 1890 262828
Ríomhphost:navy.manpower@defenceforces.ie

Oifig Faisnéise Óglaigh na hÉireann

Oifig Eolais
Seoladh:An tOifigeach Eolais,
Rannóg PR, Bloc 5,
Ceannceathrú Oglaigh na hÉireann
Dún Cheannt,
Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann (ATOÉ)
Campa an Churraigh,
Co. Chill Dara.
Oifig:045 44 5306/ 5308
Ríomhphost:info@military.ie admin@military.ie

An Cosantóir
Seoladh:An Rannóg Caidreamh Poiblá,
Ceanncheathrú Óglaigh na hÉireann (DFHQ),
Dún uí Cheannt,
Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann (ATÓÉ),
Campa an Churraigh,
Co Chill Dara.
Oifig:045 45 5312
Ríomhphost:magazine@military.ie
Láithreán Gréasáin:http://www.dfmagazine.ie

Preasoifigí Óglaigh na hÉireann

Tabhair ar aird le do thoil nach ndéileálann an Phreasoifig ach le fiosrúcháin ón bPreas agus ó na Meáin.

Preasoifig Óglaigh na hÉireann
Seoladh:Preas-Oifigeach
Brainse Caidrimh Poiblá,
Ceanncheathrú Óglaigh na hÉireann,
Bothar an Stáisiúin,
Droichead Nua,
Co. Chill Dara
W12 AD93
Oifig:045 49 2502 , 045 49 2503
Ríomhphost:press@military.ie

An tAerchór
Seoladh:An Preasoifigeach,
Ceanncheathrú an Aerchóir,
Aeradróm Mhic Easmuinn,
Baile Dhónaill,
Co. Bhaile Átha Cliath.
D22 X2Y4
Oifig:01 403 7512 / 01 403 7561
Ríomhphost:aircorpspress@military.ie

Seirbhíse Cabhlaigh
Seoladh:An Preasoifigeach
Ceanncheathrú na Seirbhíse Cabhlaigh,
An Bhunáit Chabhlaigh,
Inis Sionnach,
Cóbh,
Co. Chorcaí
P24 CP21
Oifig:021 486 4769
Ríomhphost:navypress@military.ie

Cartlann Míleata agus Oifig um Shaoráil Faisnéise

An Chartlann Mhíleata
Seoladh:

Oifigeach i gCeannas,
An Chartlann Mhíleata,
Dún Chathail Bhrugha,
Ráth Maonais
Baile Átha Cliath 6.

Oifig:+ 00 353 1 8046457
Ríomhphost:militaryarchives@defenceforces.ie

An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise

Seoladh:
An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise,
Ceanncheathrú Óglaigh na hÉireann,
An Roinn Cosanta,
Bothar an Stáisiúin,
Droichead Nua.
Co. Chill Dara

Oifig:

(45) 49 2577/2578

Ríomhphost:foi@defenceforces.ie

Seoltaí Thar Lear

Pearsanra Óglaigh na hÉireann - UNIFIL
Seoladh:Number, Rank, Name
Irish Contingent,
PO Box 199,
UNIFIL,
Tyre,
Lebanon

Pearsanra Óglaigh na hÉireann - UNDOF
Gnáth Seoladh:

Number, Rank, Name
Irish Contingent
Camp Ziouani
PO Box 106
Qatzrin 12900
Israel.


DHL Poist Cláraithe:

Service NO
Rank
Name
Irish Contingent
Camp Ziouani
next to Kibutz Ein-Zivan
Golan Heights
10426
Israel

Cuireadh in iúl againn ba chóir go mbeadh aon rud ar bith luach substaintiúil sna litreacha.

Do féadfaidh thabhú cánacha nó pionóis ar earraí leictreacha nó ar earraí daor  ag teacht isteach go dtí an AO Misean .