Skip to main content

Cúnamh traenála Óglaigh na hÉireann do Mhisean Cúnaimh Mhíleata an Aontais Eorpaigh chun tacú leis an Úcráin (EUMAM-UA) - An Chipir

Tá speisialtóirí míleata na hÉireann atá ag dul don Innealtóireacht Sainchuardaigh & Réitigh (ESSC), frithbhearta mianach, dí-mhianadóireacht agus diúscairt ordanáis neamhphléasctha (UXO) díreach tar éis filleadh ón gCipir, áit a raibh siad ag traenáil Fhórsaí Armtha na hÚcráine i dteicnící cuardaigh, frithmhianaigh agus frithmhuinisean agus diúscairt UXO
EUMAM-UA-1

Bhí an chéad Fhoireann Traenála Shoghluaiste de sheisear teagascóirí speisialaithe ó Chór Innealtóirí agus Ordanáis Óglaigh na hÉireann ag obair in éineacht le hinnealtóirí míleata na Cipire chun an traenáil seo a chur ar fáil. Tá taithí phraiticiúil ag na daoine seo ar nósanna imeachta míleata sainchuardaigh agus réitigh chomh maith leis an gcumas mianaigh agus UXOnna a aithint agus a neodrú. D'fhógair Rialtas na Cipire go luath i mí Aibreáin go gcuirfeadh sé cúrsaí ar fáil chun mianaigh agus UXOnna a bhrath agus a ghlanadh. Cuireann an acmhainn mhíleata neamh-mharfach seo ar chumas phearsanra UAF limistéar catha a réiteach agus a dhéanamh sábháilte agus éifeachtúil i gceantair san Úcráin a bhí truaillithe le linn troda ach atá anois taobh thiar den líne thosaigh. 

 

Tabharfaidh na teicnící agus na nósanna imeachta atá á dteagasc an cumas do phearsanra UAF talamh na mianach agus na UXOnna a ghlanadh go córasach, rud a éascóidh saoirse gluaiseachta arm na hÚcráine agus a mhuintire. I ndeireadh na dála, beifear in ann seirbhísí riachtanacha a athbhunú agus normáltacht a thabhairt ar ais i gceantair a ndeachaigh an choimhlint i bhfeidhm orthu.

 

Is í seo an chéad Fhoireann Traenála Shoghluaiste (MTT) a gheall Rialtas na hÉireann. Táthar ag súil go gcuirfidh suas le 30 Éireannach an traenáil seo a bhfuil géarghá léi ar fáil do chuid de na cúig mhíle saighdiúir UAF a mheastar a theastaíonn chun an Úcráin a dhímhianú. Tá foirne traenála eile sna céimeanna pleanála agus ag fanacht go gceadófar iad. Faoi láthair, cuireann Óglaigh na hÉireann ceathrar (4) ball foirne ceanncheathrún leis an misean atá lonnaithe sa Bhruiséil agus sa Ghearmáin.