Skip to main content

Teicneolaíocht nua chun Óglaigh na hÉireann

49780956627_215cbbb142_o

Ráiteas do na Meáin, 9.30 am an 17 Aibreán 2020

Teicneolaíocht chun pataigin a bhaint curtha ar fáil ag Aquila Bioscience d’oibrithe líne tosaigh na hÉireann
Teicneolaíocht nua chun Óglaigh na hÉireann, FSS agus foireann An Post a chosaint ó COVID-19

Thosaigh Aquila Bioscience ag cur Ciarsúir Thaise Dí-éilithe FrithBhithOibreáin (ABDanna) ar fáil do sheirbhísí líne tosaigh in Éirinn an tseachtain seo - Óglaigh na hÉireann, FSS agus An Post ina measc.  Is ciarsúr tais dí-éilithe éifeachtach agus sábháilte a bheidh san ABD do chéad fhreagróirí, d’oibrithe sláinte agus d’oibrithe poist chun scaipeadh COVID-19 a mhaolú.
 
Tá comhpháirt san ABD a ghreamaíonn don dromchla agus a dhéanann dí-éiliú air, agus a ghaistíonn an víreas le gur féidir é a dhiúscairt go sábháilte. Neamhchosúil le modhanna eile dí-éilithe, ina bhféadfadh ceimicí a bheith iontu a dhéanfadh díobháil don chraiceann, níl aon ábhar díobhálach in ABDanna agus is féidir iad a úsáid ar an gcraiceann ina áiteanna boga múcais mar na súile, an tsrón agus an béal (na bealaí is mó a scaipeann ionfhabhtú víris).
 
Is comhlacht é Aquila a bunaíodh in Ollscoil na hÉireann Gaillimh agus is iad Óglaigh na hÉireann a bhrú chun cinn an teicneolaíocht a bhaineann leis agus a d’aithin riachtanas acmhainne ina leith i mbearta cosanta Ceimice, Bitheolaíochta, Raideolaíochta & Núicléacha.  Taighdeoirí ollscoile a d’fhorbair teicneolaíocht ABD chun dí-éiliú a dhéanamh go slán agus go héifeachtach ar iloibreáin bithbhaoil (víris san áireamh) agus laghdóidh úsáid ABDanna scaipeadh COVID-19 go mór.
 
Dúirt an tOllamh Lokesh Joshi, bunaitheoir Aquila Bioscience agus Leas-Uachtarán ar Thaighde agus Nuálaíocht in OÉ Gaillimh  “Is mar thoradh ar obair cheannródaíoch Chór Ordanáis Óglaigh na hÉireann chun dul i ngleic le pataigin bitheolaíochta a rinneadh ABDanna a fhorbairt agus táthar ag súil anois iad a chur ar fáil d’oibrithe líne tosaigh chun go mbeidh siad ábalta iad féin a chosaint níos éifeachtaí chomh maith leis na daoine a bhfuil siad ar a ndícheall cuidiú leo sa chath i gcoinne an choróinvíris”. 
 
Inniu dúirt an Ceannasaí Sharon McManus ó Óglaigh na hÉireann: Ní mór d’Óglaigh na hÉireann a gcuid nósanna imeachta agus teicneolaíochtaí a nuálú go rialta chun dul i ngleic leis na dúshláin shíoraí a dtagann siad orthu chomh maith le luach agus éifeachtúlacht a bheith i gceist don eagraíocht.  Is timthriallta fadtéarmacha iad taighde, teicneolaíocht & nuálaíocht agus is sampla iad ABDanna den timthriall nuálaíochta sin. Tosaíodh i mbun oibre le Aquila Bioscience breis is ceithre bliana ó shin nuair a d’aithin an Cór Ordanáis an gá a bhí le PPE sonrach le dul i ngleic le hoibreáin cheimiceacha agus le linn céimeanna taighde agus forbartha fuarthas amach an tábhacht mar a bhain le hoibreáin bhitheolaíochta. Ba iad Aquila Bioscience, OÉG, cuideachta nua-thionscanta Éireannach, na páirtnéirí a theastaigh chun an táirge seo a fhorbairt.  Ár gcuid daoine, an phríomhshócmhainn atá againn, a chosaint an rud is tábhachtaí d’Óglaigh na hÉireann. Tá líon mór de na ABDanna seo faighte ag Óglaigh na hÉireann anois agus déanfar iad a dháileadh ar ár gcuid trúpaí sa bhaile agus thar lear chun cosaint a thabhairt dóibh le linn ghéarchéim Covid-19 agus ina diaidh.
 
Maidir leis an seoladh oifigiúil den chiarsúr tais ABD, dúirt an Leas-Aimiréal Mark Mellett, DSM, Ceann Foirne, Óglaigh na hÉireann;
“Táim le fada ag tacú le líonraí oscailte ilchineálacha chun teacht ar fhreagraí ar fhadhbanna dúshlánacha.  Tá comhpháirtíochtaí ilchineálacha bunaithe againn chun na smaointe seo a thapú agus teacht i dtír orthu le súil teicneolaíochtaí nua a cheapadh ar réiteach iad ar fhadhbanna a bheadh ag úsáideoirí i réimsí acadúla, fiontair agus eile. Ba pháirtnéireacht den chineál sin a chur ar chumas Chór Ordanáis Óglaigh na hÉireann dul i mbun oibre le taighdeoirí ó OÉ Gaillimh chomh fada siar le 2016 chun ábhar ceallalósach a fhorbairt le cur i gciarsúir thaise agus i maisc a bheadh deartha go speisialta chun greim a fháil ar mhiocróib mar an víreas COVID-19, á ngaistiú san ábhar agus leis sin tarchur na pataigine a laghdú. Tá ríméad orm toradh a fheiceáil ar an taighde agus an nuálaíocht seo i gcomhar le hOÉ Gaillimh chun an ciarsúr gan cheimiceáin, bith-dhíghrádaithe seo a chur ar fáil le húsáid ag Óglaigh na hÉireann agus céad fhreagróirí ó FSS, An Post agus eile le linn ghéarchéim COVID-19.”
 
Cé go bhfuil éileamh mór ar ABDanna ó fhórsaí armtha idirnáisiúnta agus ó sholáthróirí cúraim sláinte eile, tá Aquila dírithe faoi láthair ar soláthar a dhéanamh ar ghníomhaireachtaí seirbhíse poiblí in Éirinn.  Dúirt an tOllamh Joshi, “De réir mar a mhéadóidh muid ar tháirgíocht sna seachtainí atá romhainn beimid in ann soláthar níos fearr a dhéanamh do roinnt gníomhaireachtaí idirnáisiúnta atá ag lorg cúnaimh uainn faoi láthair,  tíortha atá in achrann le Covid 19, agus tá súil againn go mbeidh an teicneolaíocht nua seo mar chuid den chath domhanda in aghaidh an víris”.

Cúlra

Is cuideachta Éireannach eolaíochtaí beatha é Aquila Bioscience a bhunaigh an tOllamh Lokesh Joshi i nGaillimh in 2012.  Is ó chlár goradáin Ollscoil na Gaillimhe a tháinig sé agus tá sé fós lonnaithe ar champas OÉ Gaillimh.   An cath i gcoinne galair ainsealacha agus ionfhabhtaíocha trí úsáid a bhaint as strus cealla agus gliceolaíocht is ea réimse saineolais na cuideachta.  Tá roinnt teicneolaíochtaí bithcheimiceacha forbartha ag Aquila, ceann díobh atá curtha ag obair i dtáirge dílsithe darb ainm Ciarsúir Thaise Dí-éilithe FrithBhithOibreáin (ABDanna).  Tá tástáil déanta ar ABDanna agus é faighte amach go bhfuil sin éifeachtach chun deireadh a chur le pataiginí dainséaracha atá sa víreas fliú H1N1, Antrasc agus E.coli.

Féach nasc We Transfer chun teacht ar Ghrianghraif: 
https://wetransfer.com/downloads/62cecc91909f119904947e5ae2d8b13920200416154742/002b5f8f2008413a089c3a0e043f592920200416154804/48bfe2 

Féach nasc We Transfer chun teacht ar Phictiúir Físeáin: 
https://wetransfer.com/downloads/b22f434b4c7b8c38a570bbee33f9cb7a20200416190650/edcfbf9aca37b3b5998975fd86b9e35c20200416190650/89e0bf
 

Le tuilleadh eolais a fháil, téigh i dteagmháil le
Aquila Bioscience
Láithreán Gréasáin:  aquilabioscience.com
info@aquilabioscience.com
+353 (0) 86 367 9288
 
Óglaigh na hÉireann
press@military.ie
 
 
CRÍOCH