Skip to main content

ÁRTHACH IASCAIGH ATÁ CLÁRAITHE SA bhFRAINC COINNITHE AG P64

Ráiteas do na Meáin an 26 Aibreán 2020 3.30pm

ÁRTHACH IASCAIGH ATÁ CLÁRAITHE SA bhFRAINC COINNITHE AG AN LÉ GEORGE BERNARD SHAW (P64) 180 MUIRMHÍILE SIAR Ó CHARN UÍ NÉID

Tá árthach iascaigh atá cláraithe in Éirinn coinnithe ar maidin ag Árthach na Seirbhíse Cabhlaigh, an LÉ GEORGE BERNARD SHAW (P64), thart ar 180 muirmhíle siar ó Charn Uí Néid. Baineann an choinneáil le sárú a líomhnaítear a rinneadh ar rialacháin iascaireachta.

Déanfar an t-árthach a thionlacan go Baile Chaisleáin Bhéarra, Co. Chorcaí áit ar dtabharfar ar láimh í don Gharda Síochána.

Is í seo an ceathrú árthach atá coinnithe ag an tSeirbhís Chabhlaigh in 2020. Tugann Óglaigh na hÉireann faoi chigireachtaí iascaigh ar muir i gcomhréir le comhaontú leibhéal seirbhíse leis an Údarás um Chosaint Iascaigh Mhara, mar chuid de na seirbhísí rialtais a chuirtear ar fáil don stát.

CRÍOCH