Skip to main content

mBriogáidire-Ghinearál Cleary

BG-Cleary-copy

Ardú céime don Choirnéal Brian Cleary go Ceannasaí (Briogáidire-Ghinearál), Comh-thascfhórsa.

Beathaisnéis

Tá an Coirnéal Brian Cleary ceaptha ina Cheannasaí (Briogáidire-Ghinearál) ar Chomh-thascfhórsa Óglaigh na hÉireann (JTF) a bunaíodh an 19 Márta mar fhreagra ar an mbaol atá d’Éirinn ó COVID-19.

Is as Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí an Briogáidire-Ghinearál Cleary ó dhúchas agus chuaigh isteach sna Buan-Óglaigh in 1981 ina chomhalta den 58ú Rang Daltaí agus rinneadh coimisiúnú ina oifigeach air sa Chór Airtléire in 1983.

Taithí Mhíleata

Is iomaí ról agus ceapachán a bhí ag an mBriogáidire-Ghinearál Cleary sa Chór Airtléire, Caidreamh Poiblí Óglaigh na hÉireann, Oibríochtaí ar Leith Óglaigh na hÉireann, Coláiste Míleata Óglaigh na hÉireann agus Rannán Oibríochtaí Cheannáras Óglaigh na hÉireann.

Taithí Thar Lear

Tá taithí mhór aige ag fónamh thar lear leis na Náisiúin Aontaithe, an tAE agus NATO agus bhí sé ar dualgas sa Liobáin, sa Sahára Thiar, Cote D’Ivoire, Sead, agus san Afganastáin.

Oideachas

Tá Máistreacht ag an mBriogáidire-Ghinearál Cleary in Iompar Eagrúcháin ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath chomh maith le Máistreacht i gCeannaireacht, Bainistíocht agus Léann Míleata ó Ollscoil na hÉireann, Má Nuad.

Tá an Briogáidire-Ghinearál Cleary pósta ag Martina agus tá ceathrar clainne acu. Tá suim aige i léamh, spórt, gníomhaíochtaí faoin aer, trí-atlan agus in amhránaíocht i gcór.

Féach nasc chuig eolas Ceannasaí JTF ar Military.ie: JTF FORTITUDE

NÓTA MÍNIÚCHÁIN COMH-THASCFHÓRSA ÓGLAIGH NA hÉIREANN

CAD IS COMH-THASCFHÓRSA ANN?

Go simplí is éard is Comh-thascfhórsa (JTF) grúpa míleata atá bunaithe cheana mar chuid d’fhórsa míleata nó, mar atá i gcás Óglaigh na hÉireann, a chuirtear i dtoll a chéile do chuspóir ar leith go ceann tréimhse ar leith. Is ionann an ‘Comh’ is tagairt do chomhdhéanamh an Tascfhórsa. Is téarma míleata é ar fhórsaí coimhdeacha san Arm, sa tSeirbhís Chabhlaigh agus san Aerchór a thagann le chéile d’oibríochtaí i gcomhar faoi aon struchtúr ceannasaíochta amháin. Oibríocht ‘FORTITUDE’ atá tugtha ar an bhfreagra míleata seo.

I gcás COVID-19, cuirfidh JTF, de réir acmhainní agus cumais, Cúnamh ar fáil do na hÚdaráis Shibhialta (ATCA). Tacóidh sé le ranna agus gníomhaireachtaí rialtais (tabharfar tosaíocht don Roinn Sláinte agus d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte) trí phearsanra agus trealamh a chur ar fáil i ndáil le raon iarrataí ar chúnamh.

Tá an Briogáidire-Ghinearál Brian Cleary ceaptha ag an Rialtas ina Cheannasaí ar an JTF. Beidh aon chuid den Arm, den Aerchór nó den tSeirbhís Chabhlaigh a thiocfaidh le chéile chun tabhairt faoin oibríochtaí faoi cheannas an Ghinearáil Cleary feadh an t-achar a mbeidh siad i mbun oibre le linn na héigeandála Sláinte Poiblí.

CÁ BHFUIL SÉ LONNAITHE AGUS MAR A OIBRÍONN SÉ?

Tá ceanncheathrú an JTF lonnaithe i nDún Mhic Aodha, Ascaill an Chiardhuibh, Baile Átha Cliath 7 agus tá foireann de suas le 40 pearsanra míleata ann. An 19 Márta 2020 a bunaíodh é agus bhí sé i mbun oibríochta go hiomlán an 26 Márta. Tá an Ceanncheathrú an JTF ag freagairt do gach tasc a bhaineann le COVID-29 ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus ag ullmhú pleananna teagmhasacha i leith iarratais a mbeadh súil leo amach anseo ón Phríomhghníomhaireachtaí Freagartha (PRAnna) agus ó údaráis shibhialta.

Chomh maith leis sin tá gné ‘idirghníomhaireachta’ ag baint leis an JTF agus má iarrtar sin féadfaidh an JTF freastal ar an Rialtas agus ar ghníomhaireachtaí agus údaráis eile i nDún Mhic Aodha.

Féach nasc chuig ábhar JTF ar Military.ie: COM JTF