Skip to main content

An LÉ William Butler Yeats (P63) le himeacht as Cé Sir John Rogerson

15 Bealtaine 2020, 10.40 am
WB Yeats
WB Yeats

Timpeall is 12pm inniu, an 15 Bealtaine, imeoidh an tÁrthach Cabhlaigh an L.É. William Butler Yeats (P63) as Cé Sir John Rogerson, Baile Átha Cliath agus fillfidh ar ghnáthoibríochtaí slándála ar muir.  Tugann seo chun críche tréimhse seirbhíse gan stad atá tugtha ag an tSeirbhís Chabhlaigh ón 15 Márta agus ar fheidhmigh sí Ionad Tástála Pobail COVID-19 chun tacú le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.
 
Tá Longa na Seirbhíse Cabhlaigh ag tacú le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte i mBaile Átha Cliath, Gaillimh agus Corcaigh ón 15 Márta leis an L.É. Samuel Beckett ar dtús ag teacht go Baile Átha Cliath, an L.É. William Butler Yeats ina dhiaidh sin a tháinig i dtír i nGaillimh an 17 Márta agus an L.É. Eithne go Corcaigh. Tá sé long ar fad ar sealaíocht i dtrí chalafort.
 
Tá Longa an Chabhlaigh ag tacú le pearsanra ó Sheirbhís Chúltaca an Chabhlaigh le linn Oibríocht ‘FORTITUDE’.
 
Tá naoi seachtainí caite ag Longa na Seirbhíse Cabhlaigh ag tacú le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus leis an tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna chun tabhairt faoi 6,000 Tástáil COVID-19 sa Dícheall Náisiúnta i gcoinne scaipeadh an víris.
 
Tá an oibríocht tugtha ar lámh ag an tSeirbhís Chabhlaigh dá gcomhghleacaithe san Arm a oibreoidh na hionaid tástála COVID19 ag Staid an Aviva ó tharla Óglaigh na hÉireann a bheith fós ag cuidiú le FSS.
 
 

Tabhair ar aird:
 

Is éard é Oibríocht FORTITUDE oibríocht Óglaigh na hÉireann mar fhreagra ar COVID 19. Tá sé á chomhordú ag Tascfhórsa Óglaigh na hÉireann i nDún Mhic Aodha, Baile Átha Cliath agus áirítear mar chuid de comhordú a dhéanamh ar oibríochtaí ar Muir, ar Tír agus san Aer.