Skip to main content

Comórtais Reatha

Tá Óglaigh na hÉireann ag earcú sna réimsí seo a leanas:

Seirbhís Gineárálta - san Airm agus an tSeirbhís Chablaigh

Tá Óglaigh na hÉireann anois ag glacadh le hiarratais do Sheirbhís Ghinearálta san Arm agus sa tSeirbhís Chabhlaigh.

Táimid ag maireachtáil i ndomhan ilchineálach; teastaíonn fir agus mná ó gach cúlra ó Óglaigh na hÉireann a bhfuil tuiscint láidir acu ar dhualgas, a bhaineann sult as oibriú mar chuid d'fhoireann, agus atá ag iarraidh tabhairt faoi ghairm bheatha atá dúshlánach ach tairbheach.

Ní mór d’iarratasóirí ar an arm a bheith 18 mbliana d’aois agus faoi 25 bliana ar an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

Ní mór d’iarratasóirí ar an tSeirbhís Chabhlaigh a bheith 18 mbliana d’aois agus faoi 27 bliana ar an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

Ní mór d’iarratasóirí a bheidh ag déanamh iarratas ar Earcaíocht Seirbhíse Ginearálta a bheith ar an eolas gurb iad seo a leanas na ceantair freagrachta dá mbeidh iarratasóirí ag déanamh iarratas ina leith:

Ionad Agallaimh - 1 Briogáid Corcaigh

Ceatharlach, An Clár, Corcaigh, Gaillimh, Ciarraí, Cill Chainnigh, Laois, Luimneach, Uíbh Fhailí, Tiobraid Árann, Port Láirge agus Loch Garman

Ionad Agallamh  - 2 Briogáid - Bhaile Átha Cliath/Churraigh

An Cabhán, Dún na nGall, Baile Átha Cliath, Cill Dara, Liatroim, An Longfort, An Lú, Maigh Eo, An Mhí, Muineachán, Ros Comáin, Sligeach, an Iarmhí agus Cill Mhantáin.

Más féidir, éascófar é go dtabharfaidh iarratasóirí faoi thástálacha aclaíochta agus agallamh ag an ionad is gaire dóibh.

Is féidir tuilleadh a léamh faoi a bheith i d'earcach san Airm

Is féidir tuilleadh a léamh faoi a bheith i d'earcach san tSeirbhís Chablaigh

Déan d'Iarratas Anois >>


Oifigigh Iontráil Dhíreach tSeirbhís Chabhlaigh

Tá roinnt deiseanna d'Oifigigh Droichead Faire  (Bhrainse Oibríochtaí), Oifigigh Innealtóireachta Muirí agus Oifigigh Innealtóra Leictreachais sa tSeirbhís Chabhlaigh.Tá na poist ríthábhachtach agus táimid ag lorg do dhaoine aonair ard-spreagtha a chur le chéile scileanna gairmiúla le cumas ceannasaíochta agus an fonn a ghlacadh a ngairmeacha beatha chun áiteanna nua spreagúil.

Téarmaí agus Coinníollacha Bealtine 2018 >>

Déan d'Iarratas Anois>>


Na hÓglaigh Chúltaca

RDF Recruitment

Tá na hÓglaigh Chúltaca ag glacadh anois le hiarratais san Airm agus na Seirbhíse Cabhlaigh. Beimid ag súil le fir agus mná ó gach cúlra a taitneamh a bhaint as obair mar bhall d'fhoireann. Ní mór d'iarratasóirí a bheith ar a laghad 18 mbliana d'aois agus faoi 36 mbliana d'aois ar dháta a liostála (Ní féidir linn glacadh le hiarratais ó dhaoine faoi 18 mbliana d'aois).

Is é an dáta deiridh d'iarratais meán oíche ar an 20ú Deireadh Fómhair 2019

Tosaigh d'Iarratas>>


Fógra GDPR

Déantar iarratais ar sheasamh Óglaigh na hÉireann a phróiseáil de réir Fógra Príobháideachta Iarratasóirí Óglaigh na hÉireann, mar atá leagtha amach ar leathanhach na n-iarratasóirí istigh Candidate Manager.


Faisnéise Gairmeacha Ginearálta

Dhaltais

NÍL na Óglaigh na hÉireann ag glacadh le hiarratais daltais ag an am seo.

Tabhair faoi deara

Tá foirmeacha iarratais le haghaidh liostála in Óglaigh na hÉireann ar fáil ach amháin tríd an fhoirm iarratais ar líne ar an suíomh seo.

Tá an fhoirm iarratais ar líne le haghaidh liostála ar fáil ach amháin nuair a bhíonn comórtais earcaíochta oscailte.

NÍL rochtain ar an fhoirm iarratais ar líne nuair atá earcalíocht dúnta.

Tabhair faoi deara:

Tá foirmeacha iarratais le haghaidh liostála in Óglaigh na hÉireann ar fáil ach amháin tríd an fhoirm iarratais ar líne ar an suíomh seo.

Tá an fhoirm iarratais ar líne le haghaidh liostála ar fáil ach amháin nuair a bhíonn comórtais earcaíochta oscailte.

NÍL rochtain ar an fhoirm iarratais ar líne nuair atá earcalíocht dúnta.

Tá foirmeacha iarratais le haghaidh liostála in Óglaigh na hÉireann ar fáil ach amháin tríd an fhoirm iarratais ar líne ar an suíomh seo.

Tá an fhoirm iarratais ar líne le haghaidh liostála ar fáil ach amháin nuair a bhíonn comórtais earcaíochta oscailte.

NÍL rochtain ar an fhoirm iarratais ar líne nuair atá earcalíocht dúnta.

Iarratais trí Ghaeilge

Chun aon iarratas a dhéanamh trí Ghaeilge, cuir ríomhphost chuig recruitment@defenceforces.ie chun foirm iarratais a iarraidh.