Skip to main content

Comórtais Reatha

Tá Óglaigh na hÉireann ag earcú sna réimsí seo a leanas:

Direct Entry Engine Room Artificer Technicians (Marine/Mechanical)

Era Image for 2019

The Naval Service is the maritime component of the Defence Forces with a support base and headquarters located in the Naval Base Haulbowline, Co. Cork.

We are now accepting applications for positions as Engine Room Artificer Technicians (Marine/Mechanical) who will, after completing full military and on-the-job training, become an integral part of the maintenance team providing technical support on board a fleet of nine ships.

As our servicemen and women are our most important asset, the Naval Service is committed to providing you with an interesting, rewarding and challenging career. Applicants must be not less than 18 years of age and under 27 years of age on 09/08/2019.

A candidate for enlistment as an Engine Room Artificer must have completed one of the following:

  • HETAC Level 7 Degree in Marine Engineering
  • HETAC Level 7 Degree in Mechanical Engineering.

FAS/Solas Standard Based Craft of Mechanical Automation & Maintenance Fitting

  • FAS/Solas Standard Based Craft of Diesel Fitter.
  • FAS/Solas Standard Based Crafts of Motor Mechanic.
  • Department of Marine & Natural Resources Engineer Officer of the Watch (EOOW) Certificate of Competency.
  • National equivalent of any of the above

Download the Terms and Conditions (PDF) >>

Is é an dáta deiridh don chomórtas seo ná 9 Lúnasa 2019

Make your Application Now >>


Scéim Aerchóir Printíseach Aerárthaigh Teicneoirí

Tá Óglaigh na hÉireann ag glacadh le hiarratais do Phrintíseach Teicneora Aerárthaigh faoi láthair. Daoine spreagtha atá uainn, ar maith leo a bheith ag obair mar chuid d'fhoireann. Beidh na hiarrthóirí a n-éireoidh leo mar chuid chomhtháite d'fhoireann cothabhála an Aerchóir, agus cuirfidh siad tacaíocht theicniúil ar fáil do fhlít an Aerchóir. Tá an clár oiliúna seo ag cloí le Gradaim Oideachais Ollscoil Theicneolaíochta Bhaile Átha Cliath faoin gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí. Beidh céimithe an Chláir seo incháilithe don ghradam seo a leanas – Baitsiléir Teicneolaíochta Innealtóireachta sa Teicneolaíocht Eitlíochta Míleata (B.Eng. Tech.) i ndiaidh dóibh na modúil riachtanacha a chur i gcrích.

Ní mór d'Iarrthóirí ar Phrintíseachtaí san Aerchór a bheith 18 mbliana d’aois agus faoi 23 bliana ar an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

Léigh tuilleadh faoi bheith i do Phrintíseach Teicneora Aerárthaigh

Ní ghlacfar le hiarratais ach ar líne.

Is é an spriocdháta don chomórtas seo an 18 Iúil 2019

Íoslódáil na Téarmaí agus Coinníollacha (Béarla PDF)

Déan iarratas Anois >> >>


Seirbhís Gineárálta - san Airm agus an tSeirbhís Chablaigh

Tá Óglaigh na hÉireann anois ag glacadh le hiarratais do Sheirbhís Ghinearálta san Arm agus sa tSeirbhís Chabhlaigh.

Táimid ag maireachtáil i ndomhan ilchineálach; teastaíonn fir agus mná ó gach cúlra ó Óglaigh na hÉireann a bhfuil tuiscint láidir acu ar dhualgas, a bhaineann sult as oibriú mar chuid d'fhoireann, agus atá ag iarraidh tabhairt faoi ghairm bheatha atá dúshlánach ach tairbheach.

Ní mór d’iarratasóirí ar an arm a bheith 18 mbliana d’aois agus faoi 25 bliana ar an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

Ní mór d’iarratasóirí ar an tSeirbhís Chabhlaigh a bheith 18 mbliana d’aois agus faoi 27 bliana ar an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

Ní mór d’iarratasóirí a bheidh ag déanamh iarratas ar Earcaíocht Seirbhíse Ginearálta a bheith ar an eolas gurb iad seo a leanas na ceantair freagrachta dá mbeidh iarratasóirí ag déanamh iarratas ina leith:

Ionad Agallaimh - 1 Briogáid Corcaigh

Ceatharlach, An Clár, Corcaigh, Gaillimh, Ciarraí, Cill Chainnigh, Laois, Luimneach, Uíbh Fhailí, Tiobraid Árann, Port Láirge agus Loch Garman

Ionad Agallamh  - 2 Briogáid - Bhaile Átha Cliath/Churraigh

An Cabhán, Dún na nGall, Baile Átha Cliath, Cill Dara, Liatroim, An Longfort, An Lú, Maigh Eo, An Mhí, Muineachán, Ros Comáin, Sligeach, an Iarmhí agus Cill Mhantáin.

Más féidir, éascófar é go dtabharfaidh iarratasóirí faoi thástálacha aclaíochta agus agallamh ag an ionad is gaire dóibh.

Is féidir tuilleadh a léamh faoi a bheith i d'earcach san Airm

Is féidir tuilleadh a léamh faoi a bheith i d'earcach san tSeirbhís Chablaigh

Déan d'Iarratas Anois >>


Oifigigh Iontráil Dhíreach tSeirbhís Chabhlaigh

Tá roinnt deiseanna d'Oifigigh Droichead Faire  (Bhrainse Oibríochtaí), Oifigigh Innealtóireachta Muirí agus Oifigigh Innealtóra Leictreachais sa tSeirbhís Chabhlaigh.Tá na poist ríthábhachtach agus táimid ag lorg do dhaoine aonair ard-spreagtha a chur le chéile scileanna gairmiúla le cumas ceannasaíochta agus an fonn a ghlacadh a ngairmeacha beatha chun áiteanna nua spreagúil.

Téarmaí agus Coinníollacha Bealtine 2018 >>

Déan d'Iarratas Anois>>


Fógra GDPR

Déantar iarratais ar sheasamh Óglaigh na hÉireann a phróiseáil de réir Fógra Príobháideachta Iarratasóirí Óglaigh na hÉireann, mar atá leagtha amach ar leathanhach na n-iarratasóirí istigh Candidate Manager.


Faisnéise Gairmeacha Ginearálta

Dhaltais

NÍL na Óglaigh na hÉireann ag glacadh le hiarratais daltais ag an am seo.

Tabhair faoi deara

Tá foirmeacha iarratais le haghaidh liostála in Óglaigh na hÉireann ar fáil ach amháin tríd an fhoirm iarratais ar líne ar an suíomh seo.

Tá an fhoirm iarratais ar líne le haghaidh liostála ar fáil ach amháin nuair a bhíonn comórtais earcaíochta oscailte.

NÍL rochtain ar an fhoirm iarratais ar líne nuair atá earcalíocht dúnta.

Tabhair faoi deara:

Tá foirmeacha iarratais le haghaidh liostála in Óglaigh na hÉireann ar fáil ach amháin tríd an fhoirm iarratais ar líne ar an suíomh seo.

Tá an fhoirm iarratais ar líne le haghaidh liostála ar fáil ach amháin nuair a bhíonn comórtais earcaíochta oscailte.

NÍL rochtain ar an fhoirm iarratais ar líne nuair atá earcalíocht dúnta.

Na Forsaí Cúltaca

NÍL na Óglaigh na hÉireann ag glacadh le hiarratais sna Forsái Cúltaca ag an am seo.

Tá foirmeacha iarratais le haghaidh liostála in Óglaigh na hÉireann ar fáil ach amháin tríd an fhoirm iarratais ar líne ar an suíomh seo.

Tá an fhoirm iarratais ar líne le haghaidh liostála ar fáil ach amháin nuair a bhíonn comórtais earcaíochta oscailte.

NÍL rochtain ar an fhoirm iarratais ar líne nuair atá earcalíocht dúnta.

Iarratais trí Ghaeilge

Chun aon iarratas a dhéanamh trí Ghaeilge, cuir ríomhphost chuig recruitment@defenceforces.ie chun foirm iarratais a iarraidh.