Skip to main content

Seansaighdiúir

DF Veterans

Tugann Óglaigh na hÉireann tacaíocht do na heagraíochtaí iarshaighdiúirí seo a leanas:

Óglaigh Náisiúnta na hÉireann/Organisation of National Ex-Service Personnel

Tá Óglaigh Náisiúnta na hÉireann/Organisation of National Ex-Service Personnel (O.N.E.) ar marthain le seacht mbliana is seasca anois agus bíonn sí ag forbairt i gcónaí. Faoi láthair, tá dhá bhrainse is daichead ann ina bhfuil baill atá lonnaithe in Éirinn agus thar lear. Cé go bhfuil caidreamh maith oibre ag an Eagraíocht leis an Roinn Cosanta agus le hÓglaigh na hÉireann, is eagraíocht neamhspleách í ONE.

Is é atá i bpríomhchuspóir na heagraíochta ná  cur chun cinn a cuid tionscnamh maidir le heaspa dídine i measc iarshaighdiúirí agus maidir le leas iarshaighdiúirí. Is carthanas cláraithe é O.N.E. ó bhí an bhliain 2000 ann. Tá leathnú déanta ag O.N.E. ar a chumas stocaireachta d’fhonn ionadaíocht a dhéanamh thar ceann iarshaighdiúirí i dtaca le réimse leathan ábhar.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil,Tabhair Cuairt ar Láithreán Gréasáin O.N.E. >>

Association of Retired Commissioned Officers (ARCO)

Bunaíodh ARCO sa bhliain 1993 agus is é is cuspóir dó ná ionadaíocht a dhéanamh thar ceann oifigeach de chuid Bhuan-Óglaigh na hÉireann. Tá thart 800 ball ann. Díríonn ARCO i gcónaí ar chúrsaí pinsin agus cumasaíonn an láithreán gréasáin don eagraíocht faisnéis a thabhairt do bhaill na heagraíochta faoin ábhar sin, chomh maith le mionsonraí a thabhairt faoi raon leathan saincheisteanna agus imeachtaí.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, Tabhair Cuairt ar Láithreán Gréasáin ARCO >>

Irish United Nations Veterans Association/Cumann Iarshaighdiúirí Náisiún Aontaithe na hÉireann

Is le linn cruinnithe a bhí ann sa bhliain 1990 a bunaíodh Cumann Iarshaighdiúirí Náisiún Aontaithe na hÉireann (IUNVA) agus tá an eagraíocht ceadaithe ag an Aire Cosanta. Is Cumann neamh-shainchreidmheach, neamhpholaitiúil, neamhsheicteach é. Is Carthanas Cláraithe é IUNVA. Tá ballraíocht ar fáil d’aon chónaitheoir Éireannach a bhfuil turas dualgais curtha i gcrích go rathúil aige/aici le Fórsa nó le hEagraíocht de chuid na Náisiún Aontaithe cibé acu atá sé ag fónamh fós nó ar scor. Tá ceanncheathrú Náisiúnta Feidhmiúcháin ag an gCumann, mar aon le roinnt “Post” ar fud na tíre.

Is é atá i bpríomhchuspóir an Chumainn ná a chinntiú nach ndéantar dearmad orthu siúd a thug a saol ar mhaithe le síocháin le linn dóibh fónamh leis na Náisiúin Aontaithe. Cuimhneachán a dhéanamh ar neamhchomhaltaí a d’fhóin sna hÓglaigh agus sna Gardaí.

Tairgtear ballraíocht d’aon duine a bhfuil cónaí air/uirthi in Éirinn, gan ghá gurb Éireannach é/í nó gur saoránach Éireannach é/í a bhfuil cónaí air/uirthi thar lear, agus d’iarchomhaltaí de chuid na nÓglach nó Arm Coigríche agus do Ghardaí nó do Shibhialtaigh atá tar éis fónamh ar feadh 90 lá ar a laghad, nó a bhfuil turas dualgais curtha i gcrích go rathúil acu, ar mhisean de chuid na Náisiún Aontaithe.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, Tabhair Cuairt ar Láithreán Gréasáin IUNVA >>

Safe Home Ireland

Is carthanas Safe Home Ireland a chabhraíonn cáilitheach sine hÉireann eisimircigh a rugadh chun iniúchadh a dhéanamh ar an rogha ag filleadh ar ais do dtí tithíochta inacmhainne ina dhaingniú limistéir dhúchais. Tá a gcuid oibre scaipthe ar fud na 26 contae agus soláthraíonn siad tacaí d'iarratasóirí tithíochta ag gach céim dá dturas, ón bhfiosrúchán tosaigh thar lear chun fhilleadh abhaile iarbhír.

Soláthraíonn siad freisin saor in aisce, faisnéis faoi rún agus seirbhís chomhairleach do dhuine ar bith a d'fhéadfadh a bheith ag smaoineamh ar filleadh nó bogadh go hÉirinn, is cuma cén aois nó imthoisc.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, Tabhair Cuairt ar an Láithreán Gréasáin Safe Home Ireland >>

Crosscare Migrant Programme

Tá an Crosscare tionscadal Imirceach ENR/NGO i mBaile Átha Cliath a sholáthraíonn faisnéis do shaoránaigh Éireannacha d'fhéadfadh a bheith ag smaoineamh ag fágáil na hÉireann nó atá ag filleadh ar Éirinn chun cónaí.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, Tabhair Cuairt ar an Láithreán Gréasáin Crosscare Migrant Project >>

Fhaisnéis do Shaoránaigh

An láithreán gréasáin um Fhaisnéis do Shaoránaigh a chur ar fáil treoracha úsáideacha ar raon leathan ábhar (Tithíocht / Cúram Sláinte / Sochair / Cánachas srl). Tá siad chomh maith siúl in ionaid suite náisiúnta nuair is féidir leis an bhfoireann taithí acu cúnamh le ceisteanna atá ábhartha duit.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, Tabhair Cuairt ar an Láithreán Gréasáin Faisnéis do Shaoránaigh >>