Skip to main content

Tacaíochtaí Sláinte Fisiciúla

Multiple Sclerosis (MS) Society of Ireland 

Seirbhísí atá ar fáilMionsonraí Teagmhála
Tá sé mar aidhm ag MS Ireland a chumasú agus a chumhachtú do dhaoine ar a bhfuil Scléaróis Iolrach an saol atá roghnaithe acu a chaitheamh go feadh barr a gcumais.Oifig Náisiúnta Multiple Sclerosis Ireland
80 Bóthar Northumberland,
Baile Átha Cliath 4.
Teil: (01) 678 1600
Facs: (01) 678 1601
Ríomhphost: info@ms-society.ie
Líne Faisnéise MS: 1850 233 233
Ríomhphost: info@ms-society.ie

Huntington’s Disease Association of Ireland

Soláthraíonn Huntington’s Disease Association of Ireland (HDAI) comhairle, faisnéis agus tacaíocht ar leithligh dóibh siúd a bhfuil diagnóis i leith Ghalar Huntington faighte acu, dá dteaghlaigh agus dá meitheal chúraim sláinteHuntington's Disease Association of Ireland
Carmichael Centre
Sráid Brunswick Thuaidh
Baile Átha Cliath 7
ÉIRE.
Teil: 01 872 1303
Ríomhphost: info@huntingtons.ie
Láithreán Gréasáin: www.huntingtons.ie

Headway

Soláthraíonn Headway tacaíocht agus seirbhísí do dhaoine a bhfuil díobháil inchinne ag fearadh orthu.Blackhall Green,
Isteach ó Phlás Blackhall,
Baile Átha Cliath 7,
Éire
Teil: (01) 60 40 800
Facs: (01) 60 41 700
Líne Chabhrach: 1890 200 278
Idirlíon: www.headway.ie

Irish Wheelchair Association

Is soláthróir tábhachtach seirbhísí ardchaighdeáin é seo do dhaoine ar fud na tíre a bhfuil a ngluaisteacht teoranta.Láithreán gréasáin: www.iwa.ie

The National Disability Authority

Is é an tÚdarás Náisiúnta Míchumais an comhlacht neamhspleách stáit a sholáthraíonn sainchomhairle don Aire faoin mbeartas agus faoin gcleachtas i leith cúrsaí míchumais agus a chuireann Dearadh Uilíoch chun cinn in Éirinn.Teil: (01) 608 0400
Ríomhphost: to nda@nda.ie
Idirlíonwww.nda.ie