Skip to main content

Defence Research, Technology and Innovation (RTI) Unit

Teaghlaigh Óglaigh na hÉireann

Tugann rannóg Teaghlaigh DF tacaíocht do chéilí, do chomhpháirtithe agus do thuismitheoirí Pearsanra Óglaigh na hÉireann atá lonnaithe ar oileán na hÉireann nó a fhreastalaíonn ar imscaradh thar lear

Searmanais Óglaigh na hÉireann

Glacann Óglaigh na hÉireann páirt i searmanais náisiúnta éagsúla i rith na bliana. Léigh tuilleadh faoi na searmanais sin

Músaem Óglaigh na hÉireann

Féach ar roinnt faisnéise faoi na músaeim mhíleata agus lárionaid cuairteoirí éagsúla ag Óglaigh na hÉireann a bhaineann le briogáidí agus eagair áirithe ina bhfuil stair agus eolas maidir le hÓglaigh na hÉireann.

An Chartlann Mhíleata

Seachas a bheith ag freastal ar riachtanais fhianaiseacha, dlíthiúla agus oidhreachta Óglaigh na hÉireann agus na Roinne Cosanta, is féidir le Cartlann Mhíleata seirbhísí poiblí a chur ar fáil i leith speictream leathan spéiseanna

Daltaí sa hIdirbhliain & Cuairteanna Scoile

Cuireann Óglaigh na hÉireann deis taithí oibre ar fáil, faoi dhó sa bhliain de ghnáth, do dhaltaí na hidirbhliana; san earrach agus sa bhfómhar.

Foilseacháin

Tógann Óglaigh na hÉireann go leor foilseacháin in caitheamh na bliana. Seo liosta de na foilseacháin atá ann faoi láthair

Armchúirteanna

Is é an príomhchuspóir atá le córas na nArdchúirteanna modh a chur ar fáil don fhorfheidhmiúchán ar an Dlí Míleata in Óglaigh na hÉireann. Léigh faoi Armchúirteanna

Shaoráil Faisnéise

Tá sleachta ón leabhar tagartha a ullmhaÁodh agus a foilsÁodh de réir cheangal alt 15 den Acht in san roinn seo. Is éard is aidhm leis rochtain ar fhaisnéis oifigiúil atá i seilbh Óglaigh na hÉireann a éascú.

Dunadh Boithre ATOÉ

Déanann an Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann (DFTC), mar chuid den oiliúint leanúnach, cleachtais láimhseála beo ar siúl ar Raon Uimh.3 a mbeidh gá le dúnadh sealadach de 1.6km ar an mBóthar Hollow