Skip to main content

Comórtais Reatha

Tá Óglaigh na hÉireann ag earcú sna réimsí seo a leanas:

Oifigigh Daltaí 2019

Mairimid i ndomhan ina bhfuil éagsúlacht; tá fir agus mná ó gach cúlra ag teastáil ó Óglaigh na hÉireann. Déan do chuid.

Tá Óglaigh na hÉireann ag glacadh le hiarratais ar Dhaltais Oifigeach.

  • LíneArm
  • Innealtóir Airm
  • Eachaíocht an Airm
  • Ordanáis Arm
  • Píolóta Aerchóir
  • Oibríochtaí na SeirbhíseCabhlaigh
  • Innealtóir LeictreachtSeirbhísChabhlaigh
  • Innealtóir Muirí sa tSeirbhís Chabhlaigh

Ní mór d'iarrthóirí a bheith 18 mbliana d'aois nó os a chionn agus faoi bhun 26 bliain d'aois ar 1 Meán Fómhair, 2019.

Is é 23:59 Dé Domhnaigh, 12ú Bealtaine, 2019 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais

Léigh faoi Daltaí Líne / Innealtóir / Ordanáis an Airm >>

Léigh faoi  Píolótaí Aerchór >>

Léigh faoi Daltaí na Seirbhíse Chabhlaigh >>

Ní ghlacfar le hiarratais ach ar líne amháin - Déan Iarratais Anois >>


Seirbhís Gineárálta - san Airm agus an tSeirbhís Chablaigh

Tá Óglaigh na hÉireann ag glacadh anois le hiarratais ar Sheirbhís Ghinearálta san Airm agus an tSeirbhís Chablaigh.

Mairimid i ndomhan ina bhfuil Èagsúlacht. Tá fir agus mná ó gach cúlra á lorg againn, a bhfuil mothú láidir ar dhualgas acu, a bhaineann taitneamh as a bheith ag feidhmiú mar bhall dífhoireann agus a bhfuil gairm shásúil á lorg acu.

Ní foláir díiarratasóirí Airm a bheith ar a laghad ocht mbliana déag díaois (18) agus faoi cúig mbliana is fiche (25) díaois ar an dáta deireanach le haghaidh iarratais a ghlacadh.

Ní foláir iarratasóirí tSeirbhís Chablaigh a bheith ar a laghad ocht mbliana dÈag díaois (18) agus faoi seacht mbliana is fiche (27) díaois ar an dáta deireanach le haghaidh iarratais a ghlacadh.

Nuair a bheidh iarratas a dhéanamh ar sheirbhís ghinearálta ba chóir d'iarratasóirí earcaíochta bheith ar an eolas go bhfuil an réimsí freagrachta a bhaineann iad mar seo a leanas:

Ionad Agallaimh - 1 Briogáid Corcaigh

Ceatharlach, An Clár, Corcaigh, Gaillimh, Ciarraí, Cill Chainnigh, Laois, Luimneach, Uíbh Fhailí, Tiobraid Árann, Port Láirge agus Loch Garman

Ionad Agallamh  - 2 Briogáid - Bhaile Átha Cliath/Churraigh

An Cabhán, Dún na nGall, Baile Átha Cliath, Cill Dara, Liatroim, An Longfort, An Lú, Maigh Eo, An Mhí, Muineachán, Ros Comáin, Sligeach, an Iarmhí agus Cill Mhantáin.

Nuair is féidir linn beidh muid a éascú do tástáil aclaíochta agus agallaimh a dhéanamh ag suímh is gaire do a bhaile.

Léigh tuilleadh faoi earcaigh san Airm

Léigh tuilleadh faoi earcaigh san tSeirbhís Chablaigh

Déan d'Iarratas Anois >>


Na hÓglaigh Cúltaca

 

Tá na hÓglaigh Cúltaca ag glacadh le hiarratais anois díEarcaigh i gCúltaca an Airm agus i gCúltaca na SeirbhÌse Cabhlaigh. 

Tá fir agus mná á lorg againn ó gach cúlra a bhfuil tuiscint láidir ar dhualgas acu agus a bhaineann taitneamh as oibriú mar bhall d'fhoireann.  

Ní mór d'iarratasóirí a bheith ar a laghad 18 bliain d'aois agus faoi 36 bliain d'aois ar dháta a liostála.

Notá:  Ní féidir linn glacadh le hiarratais ó dhaoine faoi 18 mbliana d'aois.

Is é an dáta deireadh le haghaidh iarratas 23:59 uair an chloig ar 28 Aibreán 2019

Léigh tuilleadh faoi na hÓglaigh Cúltaca

Déan do d'iarratas anois >>


Oifigigh Iontráil Dhíreach tSeirbhís Chabhlaigh

Tá roinnt deiseanna d'Oifigigh Droichead Faire  (Bhrainse Oibríochtaí), Oifigigh Innealtóireachta Muirí agus Oifigigh Innealtóra Leictreachais sa tSeirbhís Chabhlaigh.Tá na poist ríthábhachtach agus táimid ag lorg do dhaoine aonair ard-spreagtha a chur le chéile scileanna gairmiúla le cumas ceannasaíochta agus an fonn a ghlacadh a ngairmeacha beatha chun áiteanna nua spreagúil.

Téarmaí agus Coinníollacha Bealtine 2018 >>

Téig Isteach Anois >>


Fógra GDPR

Déantar iarratais ar sheasamh Óglaigh na hÉireann a phróiseáil de réir Fógra Príobháideachta Iarratasóirí Óglaigh na hÉireann, mar atá leagtha amach ar leathanhach na n-iarratasóirí istigh Candidate Manager.


Faisnéise Gairmeacha Ginearálta

Dhaltais

NíL na Óglaigh na hÉireann ag glacadh le hiarratais ar dhaltais ag an am seo.

Tabhair faoi deara

Tá foirmeacha iarratais ar theacht i Óglaigh na hÉireann ar fáil ach amháin tríd an fhoirm iarratais ar líne ar an suíomh seo.

Tá an fhoirm iarratais ar líne le haghaidh liostála in Óglaigh na hÉireann ar fáil ach amháin nuair a bhíonn comórtais earcaíochta oscailte.

NíL rochtain ar an fhoirm iarratais ar líne nuair atá earcaíocht dúnta.

Iarratais trí Ghaeilge

Chun aon iarratas a dhéanamh trí Ghaeilge, cuir ríomhphost chuig recruitment@defenceforces.ie chun foirm iarratais a iarraidh.