Skip to main content

GOC An Aerchór

Ginearáloifigeach i gCeannas an Aerchóir

Is é an Briogáidire-Ghinearál Seán Clancy an Ginearáloifigeach i gCeannas an Aerchóir agus Stiúrthóir na hEitlíochta Míleata le héifeacht ón 1ú Iúil 2017.

In 1984 ina dhalta a chuaigh an Briogáidire-Ghinearál Seán Clancy in Óglaigh na hÉireann agus i 1986 a thosaigh sé ag fáil traenáil eitleoireachta. Tá cleachtadh aige ar rótararthaí sciatháin agus ar aerarthaí sciatháin dhobhogtha a eitilt agus tá suas le 5,000 uair an chloig eitilte curtha isteach aige. Is scrúdaitheoir cáilithe é i ndáil le rátáil cineáil agus uirlise chomh maith le bheith ina theagascóir cáilithe in ionsamhaltú eitilte agus tá rátálacha cineáil, uirlise agus NVG ar an AW139 bainte amach aige le déanaí.

Taithí Mhíleata

D'fhóin sé ina Cheannasaí Scuadrúin, ina Cheannasaí Sciatháin, ina Oifigeach Sinsearach Foirne, Oibríochtaí, ina Oifigeach Sinsearach Foirne, Pearsanra agus ina Cheannasaí Foirne Aeir i gCeanncheathrú an Aerchóir. Sula bhfuair sé ardú céime bhí sé ina Stiúrthóir ar Chraobh na Pleanála Straitéisí ar Fhoireann na bhFórsaí Cosanta, Ceanncheathrú na bhFórsaí Cosanta.

Tá cuid mhór dá ghairm caite ag an mBriogáidire-Ghinearál Seán Clancy ina phíolóta Cuardaigh agus Tarrthála agus ba é ceannasaí an chriú é ar bronnadh Bonn na Mara do Sheirbhís Inmholta orthu in 2002.

Seirbhís Thar Lear

D'fhóin sé ar feadh bliana le Fórsa an Aontais Eorpaigh sa Bhoisnia mar chomhairleoir míleata ag an gCeannasaí Fórsa agus chaith dhá bhliain ina bhall neamhbhuan de SHIRBRIG, Briogáid ar Fuireachas na NA.

Oideachas

Tá céim Baitsiléir Eolaíochta aige ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus Máistreacht i gCeannaireacht Mhíleata agus Staidéar Cosanta ó Ollscoil na hÉireann, Má Nuad. Is céimí de chuid Choláiste Ceannais agus Foirne Óglaigh na hÉireann é áit ar bronnadh Gradam an Leifteanant-Ghinearáil Tadhg O'Neill air. Tá Dioplóma Leibhéal 9 in Ard-Fheidhmíocht Bainistíochta bainte amach aige ó Scoil Gnó Smurfit.

Pearsanta

Tá an Briogáidire-Ghinearál Seán Clancy pósta le Caroline. Tá triúr clainne acu - Lauren, Ryan agus Lilymai - agus tá cónaí orthu i mBaile Átha Cliath.