Skip to main content

Incháilithecht

Ceisteanna Coitianta a bhaineann le hincháilitheacht chun liostáil in Óglaigh na hÉireann

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh ar liostáil isteach in Óglaigh na hÉireann?

  • Saoránaigh Éireannacha
  • Dídeanaith faoi Acht na nDídeanaithe 1996
  • Na Náisiúnaigh de na Stáit Limistéir Eacnamaíochta Eorpacha, is éard atá i Limistéar Eacnamaíoch na hEorpa ná ballstáit an Aontais Eorpaigh chomh maith leis an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua
  • Ní mór do náisiúnaigh aon stát eile atá i láthair go dleathach in Éirinn a bheith acu chónaí cónaitheach dlíthiúla ar feadh trí bliana agus gan briseadh sa Stát agus caithfidh siad coinníollacha cónaitheachta agus cead oibre a chomhlíonadh mar atá leagtha síos ag an Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Dlí agus ní mór dóibh a bheith i seilbh Teastas Clárúcháin (ar a dtugtar an Cónaitheacht Teastais nó an Leabhar Glas) a d'eisigh Rannán Inimirce & Saoránachta, an Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí. Ní mór don tréimhse cónaitheachta údaraithe seo a bheith oscailte nó ar a laghad, ní mór don tréimhse rannpháirtíocht a bheith lena áirítear aon tiomantas cúltaca.

Cad iad na himthosca a dhéanfadh duine neamh-incháilithe le liostáil?

Tá roinnt cúinsí a dhéanfadh duine neamh-incháilithe le liostáil sna Buan Óglaigh agus sna hÓglaigh Cúltaca. Seo roinnt de na cúinsí sin:

  • Duine a scaoileadh saor ó Óglaigh na hÉireann (Buan nó Cúltaca) nó ó Sheirbhí­s Mhí­leata nó Aeir nó ó Phóilí­ní Cabhlaigh tí­r nó stát ar bith eile mar gheall ar mhí­-iompar nó mar thoradh ar a bheith neamhábalta de réir míochaine
  • Comhaltaí­ de chuid an Gharda Síochána
  • Duine a ciontaíodh i gcúirt shibhialta i gcion tromchóiseach
  • Duine a bhfuil pinsean mí­chumais á fháil acu
  • Duine atá i mbun printíseachta
  • Iarrthór tearmainn.

Tá tatúnna orm. An bhféadfaidh mé dul isteach in Óglaigh na hÉireann?

Cuirfidh tatúnna atá le feiceáil os cionn choiléar léine cosc ar dhul isteach in Óglaigh na hÉireann.