Preasoifig Óglaigh na hÉireann

Réamhrá

Preas-Oifigigh Óglaigh na hÉireann

Ceannfort Pat O'Connor

Preas-Oifigigh Chúnta

Ról na Preasoifige

Is é ról Phreasoifig Óglaigh na hÉireann ná comhthuiscint a chur chun cinn idir Óglaigh na hÉireann agus an pobal trÁ a bheith rannpháirteach go forghnÁomhach leis na meáin.

I gCeanncheathrú Óglaigh na hÉireann, An Droichead Nua, Co. Chill Dara atá Preasoifig Óglaigh na hÉireann lonnaithe. Ann tá lÁonraÁ na bPreasoifig Réigiúnach a dhéanann ionadaÁocht ar an Arm, ar an Aerchór, ar an tSeirbhÁs Chabhlaigh, ar na hAonaid Cúltaca agus ar gach Aonad thar lear.

Foireann bheag pearsanra atá sa Phreasoifig ag a bhfuil saineolas mÁleata chomh maith le cáilÁochtaÁ gairmiúla sna meáin agus i gcúrsaÁ cumarsáide.

Cad a dhéanann an Phreasoifig?

  • Cuireann sÁ seirbhÁs fiosruithe ar fáil do na meáin maidir le hÓglaigh na hÉireann.
  • EisÁonn sÁ ráitis oifigiúla Óglaigh na hÉireann chuig na meáin.
  • Déanann sÁ Nuacht Ráitis Óglaigh na hÉireann a dhreáchtú agus a eisiúint agus cuireann sÁ scéalta eile a bhaineann le hÓglaigh na hÉireann chun cinn.
  • Déanann sÁ cur sÁos ar ghnÁomhaÁochtaÁ Óglaigh na hÉireann trÁ mhionteagaisc, agallaimh, Phreas-ÓcáidÁ agus trÁ shaoráidÁ meáin a eagraÁtear ag bunaÁochtaÁ Óglaigh na hÉireann.
  • ÉascaÁonn sÁ idirghnÁomhaÁocht idir comhaltaÁ Óglaigh na hÉireann agus na meáin.
  • Deánann sÁ an cur i láthair a bhÁonn ag Óglaigh na hÉireann ar lÁne a mhaoirsiú.
  • ÉascaÁonn sÁ lucht déanta clár nuair a bhÁtear ag tabhairt faoi léiriúcháin a bhaineann le hÓglaigh na hÉireann.

 

Féach ar Mhol na Meán