Daltaí Idirbhliana

Taithí Oibre san Idirbhliain

Cuireann Óglaigh na hÉireann deis taithí oibre ar fáil, faoi dhó sa bhliain de ghnáth, do dhaltaí na hidirbhliana; san earrach agus sa bhfómhar. De bharr tiomantais traenála agus oibríochta is sna tréimhsí sin amháin a reáchtáiltear taithí oibre do lucht idirbhliana. Is trí na hOifigí Daonchumhachta ag Ceanncheathrú Briogáide an Airm agus trí Oifigí Daonchumhachta an Aerchóir agus na Seirbhíse Cabhlaigh a dhéantar comhordú ar thaithí oibre.

De bharr líon ard iarratas ó dhaltaí idirbhliana, tá sé tábhachtach go leanfadh iarrthóirí an nós imeachta iarratais agus an cháipéisíocht chuí a chur ar aghaidh in am. Seo a leanas na céimeanna sa phróiseas iarratais:

  1. Ba chóir do dhaltaí ar suim leo taithí oibre a fháil a chur in iúl don chomhordaitheoir Idirbhliana/chomhordaitheoir taithí oibre gur mian leo iarratas a dhéanamh ar áit le hÓglaigh na hÉireann.
  2. Ba chóir don chomhordaitheoir Idirbhliana/taithí oibre ríomhphost a sheoladh chuig an Oifig Daonchumhachta Óglaigh na hÉireann is gaire dóibh ag rá go bhfuil suim ag daltaí dá gcuid i glár taithí oibre idirbhliana Óglaigh na hÉireann.
  3. Seolfaidh an Oifig Daonchumhachta mionsonraí faoin gclár chuig an gcomhordaitheoir Idirbhliana lena n-áirítear: foirmeacha iarratais, agus treoracha a chaithfidh an scoil agus an dalta a líonadh agus sheoladh ar ais chuig an Oifig Daonchumhachta.
  4. Cuirfidh an Oifig Daonchumhachta áitiúil iarratasóirí ar an eolas faoi ar éirigh leo nó nár éirigh.

Eolas Teagmhála

Oifig Daonchumhachta 1ú Briogáid
Seoladh:

An Oifigeach Daonchumhachta
Ceanncheathrú 1ú Briogáid,
Dún Uí Choileáin,
Corcaigh.

T23 VA02

Fiosruithe Gin
Oifig:
(021) 451 4000 - Dún Uí Choileáin
(021) 451 4108
Ríomhphost: 1bde.recruitment@defenceforces.ie
Oifig Daonchumhachta 2ú Briogáid
Seoladh:
 

An tOifigeach Daonchumhachta,
Ceanncheathrú 2ú Briogáid,
Dún Chathail Bhrugha,
Ráth Maonais,
Baile Átha Cliath 6.

D06 RX00

Oifig:
Ríomhphost: 2bde.recruitment@defenceforces.ie
Oifig Daonchumhachta an Aerchóir
Seoladh:

An tOifigeach Daonchumhachta,
Ceanncheathrú an Aerchóir,
Aeradróm Mhic Easmuinn,
Baile Dhónaill,
Co. Bhaile Átha Cliath.

D22 X2Y4

Oifig: 01 403 7561
Ráomhphost: aircorps.manpower@defenceforces.ie
Oifig Daonchumhachta an ATOÉ
Seoladh:
An tOifigeach Daonchumhachta,
Ceanncheathrú ATOÉ
Dún Cheannt,
Campa an Churraigh,
Co. Chill Dara.

Oifig: 045 44 5021
Ráomhphost: dftc.manpower@defenceforces.ie
Oifig Daonchumhachta na Seirbháse Cabhlaigh
Seoladh:

An tOifigeach Daonchumhachta,
Ceanncheathrú an Chabhlaigh,
An Bhunáit Chabhlaigh,
Inis Sionnach,
An Cóbh,
Co. Chorcá.

P24 FY71

Oifig: Lo-Call 1890 262828
Ráomhphost: navy.manpower@defenceforces.ie

An Dearadh Suaitheantas

Tagann dearadh an tSuaitheantais (atá i gcoiteann ag gach Cór agus Seirbhís agus gach ord éide) ó shuaitheantas Óglaigh na hÉireann agus is é an tOllamh Eoin Mac Néill, Cathaoirleach Fheidhmeannas Náisiúnta Óglaigh na hÉireann, a dhear. Ghlac Óglaigh na hÉireann leis an suaitheantas seo ar dtús i nDeireadh Fómhair 1914. [Leigh Tuilleadh]