Ionad Tástála Corpacmhainne

SainÁtear Corpacmhainn mar:

“Grúpa tréithe atá ag duine nó atá bainte amach ag duine, a bhaineann lena gcumas chun ghnÁomhaÁocht fhisiciúil a dhéanamh”.

SainÁtear Corpacmhainn MhÁleata mar:

“An cumas chun freagairt ar an toirt agus go héifeachtach do ráchairtÁ fisiciúla agus sÁceolaÁocha an chomhraic lena laghad guaise agus is féidir, agus filleadh ar staid normálta sláintiúil a luaithe a bheidh deireadh leis an ráchairt”.

Bunriachtanas sa Saol MÁleata is ea infheidhmeacht choirp. Cuireann an saol mÁleata ráchairtÁ leithleacha fisiciúla agus sÁceolaÁocha ar aonaid agus ar dhaoine aonaracha. Chun a bheith ullamh do na ráchairtÁ sin tá struchtúr traenála corpacmhainne cruthaithe ag Óglaigh na hÉireann.

Tá na nithe seo a leanas sna struchtúir thraenála corpacmhainne:

  • Caighdeán corpacmhainne a leagan sÁos do gach leibhéal den ionduchtú.
  • Traenáil Corpacmhainne le linn an ionduchtaithe chun a chinntiú go gcoinneofar an caighdeán bunúsach a mheastar a bheith riachtanach don saol mÁleata.
  • Caighdeáin Traenála Corpacmhainne agus gnásanna tástála chun a chinntiú go gcoinnÁtear na caighdeáin sin.
  • Sainstruchtúr Corpoideachais agus Traenála ina bhfuil pearsanra, rialacha agus infreastruchtúr chun tacú leis an gcóras Traenála Corpacmhainne. 

Eolas Faoi Thástáil Corpacmhainne

Déantar Tástálacha Corpacmhainne MÁleata ina dtrÁ chuid go hiondúil:

Cuid 1

Tomhas is ea an tInnéacs Corpmhaise (BMI), (M/A2) a úsáidtear i staidéir mhóra daonra mar innéacs murtaill mar go bhfuil sé éasca é a rÁomh, nÁl sé costasach agus tá sé neamhionrach.

Cuid 2

Buanseasmhacht ChardashoithÁoch agus Mhatánach Logánta. LéirÁonn Tástáil Corpacmhainne Óglaigh na hÉireann na difrÁochtaÁ sÁceolaÁocha agus antrapaiméadracha atá idir fir agus mná agus na difrÁochtaÁ a tharlaÁonn de bharr aoise.

Cuid 3

Tá máirseáil lódáilte 10 km ina chuid den tástáil seo.

Recruits During a PT Battle Run