• Gairm san Airm

  Ag obair le haghaidh an Fhoireann

  Léigh tuilleadh
 • Daltas san Aerchór

  Ar mhaith leat gairm i do PhÁolóta san Aerchór?

  Léigh tuilleadh
 • Gairm sa tSeirbhÁs Chabhlaigh

  An duine oiriúnach tusa le do shaol a chaitheamh sa Chabhlach?

  Leigh tuilleadh
 • Na hÓglaigh Chúltaca

  Do chuidse a dhéanamh..........

  Leigh tuilleadh
 • Gairm le Ceol MÁleata

  Ar mhaith leat seinm i mBanna Ceoil MÁleata?

  Léigh tuilleadh
 • Gairm sa Scoil EachaÁochta

  An bhfuil scileanna maithe marcaÁochta agat?

  Léigh tuilleadh
 • An Saol MÁleata - Spórt

  Ag cur le Spiorad na Troda, Meanma agus Forbairt Phearsanta

  Léigh tuilleadh

CONAS DUL ISTEACH?

 • DALTAÍ
 • EARCAIGH
image description

Daltaí an Airm

IONDUCHTÚ

Reáchtáiltear Comórtas Daltaí an Airm gach bliain. Tá mionsonraí faoi na critéir incháilitheachta le fáil anseo. Cuirtear iarrthóirí faoi thástáil shíciméadrach, tástáil aclaíochta agus measúnú grúpa. Má éiríonn leo go dtí an pointe seo tugtar cuireadh dóibh freastal ar agallamh agus scrúdú liachta. Gheofar amach tríd an bPróiseas Ionduchtaithe cibé an bhfuil an cumas ionat a bheith i gceannas ar thrúpaí mar Oifigeach Líne an Airm.

TRAENÁIL

Is é aidhm na traenála Daltaí ná ceannairí a fhorbairt ó thaobh carachtair agus cumais. Baineann dúshlán intinne chomh maith le dúshlán fisiciúil leis an traenáil, a chuirtear ar bun i dtimpeallacht faoi smacht géar. Bítear ag súil go mbeidh Daltaí a ndéantar Oifigigh Óga díobh ina gceannairí san Arm agus ina saighdiúirí den scoth chomh maith.

Léigh tuilleadh faoi Thraenáil Daltaí

RÁTAÍ PÁ

Faigheann daltaí tuarastal ón lá a liostáiltear iad agus a dtéann siad i mbun traenála. Ar choimisiúnú a fháil agus ag brath ar cibé acu chuig Lt nó 2/Lt a coimisiúnaítear iad, athraíonn an scála pá ó ráta an Dalta. Déantar céimithe a choimisiúnú mar Lt agus déantar daoine nach céimithe iad a choimisiúnú mar 2/Lt.

Léigh tuilleadh faoi Scálaí Pá do Dhaltaí

DUL CHUN CINN GAIRME

Sanntar Oifigigh Óga ar Chór Airm agus déantar oifigeach láncháilithe den Chór sin díobh in imeachta ama. Ní mór d’oifigigh nua iad féin a chur in oiriúint go tapa do na freagrachtaí a bhaineann lena bheith i gceannas ar thrúpaí.

Faigh tuilleadh eolais faoi Dhul Chun Cinn Gairme.

 • DALTAÍ
 • EARCAIGH
image description

Earcaigh san Arm

IONDUCHTÚ

Tionóltar Comórtais Earcaíochta i ngach Briogáid den Airm de réir mar is gá. Cuirtear iarrthóirí faoi thástáil aclaíochta, tástáil shíciméadrach, agallamh agus scrúdú liachta.

Léigh tuilleadh faoin bPróiseas Ionduchtaithe

TRAENÁIL

Tá an Siollabas Traenála Earcach agus an Siollabas Traenála Dhá Réalta a dhéantar ina dhiaidh sin leagtha amach chun Saighdiúirí Coisithe aclaí, spreagtha a bhfuil smacht acu orthu féin, a chothú. Tá an traenáil seo mar bhunús do thraenáil speisialaithe agus do thraenáil Cóir.

Léigh tuilleadh faoi Thraenáil Earcach

RÁTAÍ PÁ

͍octar earcaigh ón lá a dtéann siad isteach in Óglaigh na hÉireann. Braithfidh do scála pá amach anseo ar cé chomh fada a théann tú trí na céimeanna.

Léigh tuilleadh faoi Rátaí Pá

DUL CHUN CINN GAIRME

Moltar do Shaighdiúirí Singile iad féin a chur ar aghaidh chun cúrsaí eile a dhéanamh san Arm a thabharfaidh deis dóibh cur lena scileanna agus iad a imlonnú thar lear.

Léigh tuilleadh faoi Dul Chun Cinn Gairmeacha

 • DALTAÍ
 • EARCAIGH
image description

Daltaí Chabhlaigh

IONDUCHTÚ

Reáchtáiltear Comórtas Daltaí an Chabhlaigh gach bliain. Tá mionsonraí faoi na critéir incháilitheachta le fáil anseo. Cuirtear iarrthóirí faoi thástáil shíciméadrach, scrúdú liachta, tástáil aclaíochta agus measúnú grúpa. Má éiríonn leo go dtí an pointe seo tugtar cuireadh dóibh freastal ar agallamh agus scrúdú liachta. Gheofar amach tríd an bPróiseas Ionduchtaithe cibé an bhfuil an cumas ionat a bheith i gceannas ar Árthach na Seirbhíse Cabhlaigh nó, sa chás go ndearna tú iarratas ar Dhalta sa Bhrainse Innealtóireachta, an bhféadfá long a choimeád inoibrithe agus ináitrithe.

TRAENÁIL

Bítear ag súil go bhfaighidh Daltaí na Seirbhíse Cabhlaigh scileanna agus cáilíochtaí a thabharfaidh deis dul i mbun dualgas Meirgire/Foleifteanant/Lt. Thart ar 2 bhliain a mhaireann an traenáil.  Caitear an chéad 3 mhí i Scoil na nDaltaí, an Coláiste Míleata, Co. Chill Dara áit a bhfoghlaimítear bunscileanna míleata. Caitear an chuid eile den Daltas ag an mBunáit Chabhlaigh, Inis Sionnach, Co. Chorcaí, ar bord árthach Cabhlaigh ar muir agus ag Coláiste Náisiúnta Muirí na hÉireann.

Léigh tuilleadh faoi Thraenáil Daltaí na Seirbhíse Cabhlaigh

RÁTAÍ PÁ

Faigheann daltaí tuarastal ón lá a liostáiltear iad agus a dtéann siad i mbun traenála. Ar choimisiúnú a fháil agus ag brath ar cibé acu chuig Foleifteanant nó Meirgire a coimisiúnaítear iad, athraÁonn an scála pá ó ráta an Dalta. Déantar céimithe a choimisiúnú mar Fholeifteanaint agus déantar daoine nach céimithe iad a choimisiúnú mar Mheirgirí. Bíonn liúntas dualgais patróil inÁoctha le DaltaÁ freisin agus iad ar muir.

Léigh tuilleadh faoi Rátaí Pá

DUL CHUN CINN GAIRME

Rangaítear Oifigigh na Seirbhíse Cabhlaigh in dhá ghrúpa faoi leith: An Brainse Oibríochtaí agus an Brainse Innealtóireachta. Éilíonn gach Brainse ar oifigigh a gcuid eolais a fhorbairt, idir eolas acadúil agus eolas bunaithe ar thaithí faighte ar muir agus ag ceapacháin ar tír. Cuireann Oifigigh na Seirbhíse Cabhlaigh lena gcuid scileanna i gcónaí, ag gach leibhéal, le go mbeidh siad ábalta na dúshláin a bhíonn rompu gach lá, ar muir agus ar tír, a shárú.

Léigh tuilleadh faoi Dhul Chun Cinn Gairme

 • DALTAÍ
 • EARCAIGH
image description

Earcaigh sa Chabhlach

IONDUCHTÚ

Tionóltar Comórtais Earcach sa tSeirbhís Chabhlaigh de réir mar is gá agus is é sin an t-aon bhealach le dul isteach in Óglaigh na hÉireann le bheith i do Mhairnéalach Inniúil. Cuirtear iarrthóirí faoi thástáil aclaíochta, tástáil shíciméadrach, agallamh agus scrúdú liachta. Gheofar amach tríd an bPróiseas Ionduchtaithe cibé an bhfuil an cumas ionat a bheith i do Mhairnéalach Inniúil sa Chabhlach.

Léigh tuilleadh faoin bPróiseas Ionduchtaithe

TRAENÁIL

Déanann Earcaigh na Seirbhíse Cabhlaigh 18 seachtaine buntraenála i scileanna míleata agus cabhlaigh. Tá an traenáil leagtha amach chun pearsanra aclaí agus spreagtha a bhfuil smacht acu orthu féin agus bunscileanna míleata acu, a chothú. Gnáthrátáil — an chéim a fhaigheann duine a bhfuil an bhuntraenáil tugtha chun críche acu — téann siad ar aghaidh ansin chun sainscileanna breise a fhorbairt.

RÁTAÍ PÁ

͍octar earcaigh na Seirbhíse Cabhlaigh ón lá a dtéann siad isteach in Óglaigh na hÉireann. Braithfidh do scála pá amach anseo ar cé chomh fada a théann tú trí na céimeanna.

Léigh tuilleadh faoi Rátaí Pá.

DUL CHUN CINN GAIRME

Moltar do Ghnáthmhairnéalaigh nuacháilithe iad féin a chur ar aghaidh chun cúrsaí eile a dhéanamh sa tSeirbhís Chabhlaigh agus in Óglaigh na hÉireann go ginearálta. Is iomaí bealach gairme agus réimse is féidir speisialú iontu.

Léigh tuilleadh faoi Dul Chun Cinn Gairme

 • PEARSANRA
 • DALTAÍ
 • PRINTÍSEACH
image description

Pearsanra an Aerchóir

IONDUCHTÚ

Tionóltar comórtais de réir mar is gá chun pearsanra a liostáil san Aerchór. Mar chuid den phróiseas measúnaithe, cuirtear iarrthóirí faoi thástáil aclaíochta, tástáil shíciméadrach, agallamh agus scrúdú liachta. Gheofar amach tríd an bPróiseas Ionduchtaithe cibé an bhfuil an cumas ionat a bheith i d’Eitleoir.

Léigh tuilleadh faoin bPróiseas Ionduchtaithe

TRAENÁIL

Tá an Siollabas Traenála Earcaigh agus an Siollabas Traenála Dhá Réalta a dhéantar ina dhiaidh sin leagtha amach chun Saighdiúirí Coisithe aclaí, spreagtha a bhfuil smacht acu orthu féin a chothú. Tá an traenáil seo mar bhunús do thraenáil speisialaithe agus do thraenáil Cóir.

Léigh tuilleadh faoi Thraenáil Earcach

RÁTAÁ PÁ

Áoctar earcaigh ón lá a dtéann siad isteach in Óglaigh na hÉireann. Braithfidh do scála pá amach anseo ar do cháilíocht speisialaithe agus ar cé chomh fada a théann tú trí na céimeanna.

Léigh tuilleadh faoi Rátaí Pá

DUL CHUN CINN GAIRME

Moltar d’Eitleoirí nuacháilithe iad féin a chur ar aghaidh chun cúrsaí eile a dhéanamh san Aerchór in Óglaigh na hÉireann go ginearálta. Is iomaí bealach gairme agus réimse is féidir speisialú iontu, ó oibreoir radair aerbheirthe go dtí Rialú Aerthráchta, ó chomhraiceoir dóiteáin go dtí Slándáil Bunáite. Cuirfidh na cúrsaí sin ar do chumas do scileanna speisialaithe agus do ghairm san Aerchór a fhorbairt. 

Léigh tuilleadh Dul Chun Cinn Gairme

 • PEARSANRA
 • DALTAÍ
 • PRINTÍSEACH

Daltaí an Aerchóir

IONDUCHTÁš

Tionóltar Comórtas chun bheith i do Dhalta Aerchóir gach bliain.  Cuirtear iarrthóirí faoi thástáil shíciméadrach, tástáil aclaíochta agus measúnú grúpa. Má éiríonn leo go dtí an pointe seo tugtar cuireadh dóibh dul faoi thuilleadh tástála mar thástáil sícealuaile, freastal ar agallamh agus scrúdú liachta. Déantar iarrthóirí a thástáil maidir lena n-oiriúnacht intinne agus fhisiciúil a bheith ina nEitleoirí Míleata.   

Léigh tuilleadh faoi na Critéir Incháilitheachta

TRAENÁIL

Thart ar 36 mhí ó thús deiridh a mhaireann an traenáil:  Caitear 7 mí i Scoil na nDaltaí, an Coláiste Míleata, áit a bhfoghlaimíonn Daltaí Aerchóir bunscileanna mÁleata agus a fhorbraíonn siad a n-inniúlacht ceannaireachta.  Caitear an chuid eile den Daltas i mBaile Dhónaill áit a dtéann siad i mbun staidéir agus oiliúna le bheith ina nEitleoirí Míleata.

Léigh tuilleadh faoi Thraenáil Daltaí Aerchóir

RÁTAÁ PÁ

Faigheann daltaí tuarastal ón lá a liostáiltear iad agus a dtéann siad i mbun traenála. Ar choimisiúnú a fháil agus ag brath ar cibé acu chuig Lt nó 2/Lt a coimisiúnaítear iad, athraíonn an scála pá ó ráta an Dalta.  Déantar céimithe a choimisiúnú mar Lt agus déantar daoine nach céimithe iad a choimisiúnú mar 2/Lt. Áoctar pá eitilte le hOifigeach nó le Dalta a théann i mbun dualgas eitilte chomh maith.

Léigh tuilleadh faoi Rátaí Pá

DUL CHUN CINN GAIRME

Ar choimisiúnú dó, déanfaidh an tOifigeach Aerchóir rogha idir speisialú in aerárthaigh sciatháin dhobhogtha nó rothlach.  Ag brath ar an gcinneadh sin, d’fhéadfadh sé a bheith ag eitilt Scairdeitleán an Rialtais nó heileacaptar meánardaithe úrscothach i ról Aerárthaigh Othair.

Léigh tuilleadh faoi Dul Chun Cinn Gairme

 • PEARSANRA
 • DALTAÍ
 • PRINTÍSEACH

Printíseach san Aerchór

IONDUCHTÚ

Glactar le hiarratais do Phrintíseachtaí san Aerchór de réir mar is gá.  Déantar iarrthóirí a mheas ar roinnt bealaí, lena n-áirítear:  tástáil shíciméadrach, aclaíochta, liachta, agus trí agallamh a chur orthu. Tá an próiseas leagtha amach chun na daoine is fearr a roghnú le bheith ina gcomhaltaí lárnacha chun ullmhacht oibríochta an Aerchóir a chothabháil.

Léigh tuilleadh faoi Phróiseas Ionduchtaithe Printíseachta an AC

TRAENÁIL

Tar éis bunchúrsa oiliúna míleata ceithre (4) mhí a chur i gcrích, tosóidh an teicneoir faoi oiliúint ar a chuid staidéir acadúil. Tá an cúrsa Céime Leibhéal 7 comhdhéanta de chlár trí (3) bliana, dhá sheimeastar (2) in aghaidh na bliana. Tabharfar teagasc do theicneoirí faoi oiliúint i ngach disciplín a bhaineann le cothabháil aerárthach, lena n-áirítear aerárthaí sciatháin dhobhogtha agus rótarárthaí, córas tiomána agus eitleonaic.

Léigh tuilleadh faoi Thraenáil Printíseachta

RÁTAÍ PÁ

͍octar printísigh san Aerchór chomh luath is a théann siad isteach in Óglaigh na hÉireann. Tagann ardú ar an bpá de réir ama i seirbhís agus de réir céime. Tagann ardú ar phá freisin nuair a bhaineann siad láncháilíocht mar theicneoirí amach.

Léigh tuilleadh faoi Rátaí Pá

DUL CHUN CINN GAIRME

Oibríonn an tAerchór raon aerárthach agus bíonn roinnt speisialtachtaí teicniúla de dhíth chun an flít a chothabháil.  Moltar do theicneoirí an Aerchóir leanúint ar aghaidh ag forbairt a gcuid eolais agus scileanna trí chúrsaí a dhéanamh agus le taithí  a fháil.

Léigh tuilleadh faoi Dhul Chun Cinn Gairme

Foirmeacha Iarratais Óglaigh na hÉireann

Dhaltais

NíL na Óglaigh na hÉireann ag glacadh le hiarratais ar dhaltais ag an am seo.

Tabhair faoi deara

Tá foirmeacha iarratais ar theacht i Óglaigh na hÉireann ar fáil ach amháin tríd an fhoirm iarratais ar líne ar an suíomh seo.

Tá an fhoirm iarratais ar líne le haghaidh liostála in Óglaigh na hÉireann ar fáil ach amháin nuair a bhíonn comórtais earcaíochta oscailte.

NíL rochtain ar an fhoirm iarratais ar líne nuair atá earcaíocht dúnta.

Seirbhíse Generálta

N͍L na Óglaigh na hÉireann ag glacadh le hiarratais ar Seirbhíse Generálta ag an am seo.

Tabhair faoi deara:

Tá foirmeacha iarratais ar theacht i Óglaigh na hÉireann ar fáil ach amháin tríd an fhoirm iarratais ar líne ar an suíomh seo.

Tá an fhoirm iarratais ar líne le haghaidh liostála ar fáil ach amháin nuair a bhíonn comórtais earcaíochta oscailte.

N͍L rochtain ar an fhoirm iarratais ar líne nuair atá earcalíocht dúnta.