EagraÁocht

Tá an tArm eagraithe ar ghnáthlínte míleata a sholáthraíonn struchtúr solúbtha a dhóthain chun gach ról a shannann an Rialtas dó a chomhlíonadh.  Is fórsa seasta é an tArm agus cuireann sé na príomhinniúlachtaí ar fáil do chomhoibríochtaí míleata ag an mbaile agus Comhoibríochtaí Tacaíochta Síochána thar lear.

 

Briogáidí an Airm

1 Briogáid

Is é an Bhriogáid 1 atá freagrach as oibríochtaí míleata i réigiún an deiscirt na tíre.

Áirítear ar na contaetha atá sa limistéar freagrachta::

Ceatharlach,  Laoise, Uíbh Fhailí,  Cill Chainnigh,  Loch Garman,  Port Láirge, Corcaigh, Ciarraí, Luimneach, An Clár,  Tiobraid Árann agus Gaillimh.

Tá Ceanncheathrú 1ú Briogáid suite i nDún Uí Choileáin, Corcaigh. Áirítear ar na Beairicí eile atá suite i limistéar cúraim (AOR) Bhriogáid 1:

 • Dún an tSáirséalaigh, Luimneach
 • Dún Mhic Stiofáin, Cill Chainnigh
 • Campa Traenála Uí Loinsigh, Cill Uird
 • Dún Uí Mhaoliíosa, Gaillimh

2 Briogáid

Is í 2ú Briogáid atá freagrach as oibríochtaí míleata in an réigiún thuaidh den tír. Áirítear ar na contaetha atá sa limistéar freagrachta:

Cill Mhantáin, Baile Átha Cliath, An Lú, Cill Dara, An Longfort,  An Mhí, An Iarmhí, Ros Comáin, An Cabhán, Muineachán, Dun na nGall, Sligeach, Liatroim agus Maigh Eo.

Tá Ceanncheathrú 2ú Briogáid suite i nDún Chathail Bhrugha, Ráth Maonais, Baile Átha Cliath. Áirítear ar na Beairicí eile atá suite i limistéar cúraim (AOR) 2ú Bhriogáid: 

 • Dún Mhic Aoidh, Baile Átha Cliath 
 • Ospidéal Naomh BricÁn, Baile Átha Cliath
 • Campa Bhaile Mhic Gormáin, Co. na Mí
 • Dún Mhic Aogáin, Dún Dealgan
 • Dún Chostúim, Baile Átha Luain
 • Campa Fionnabhair, Béal Átha Seannaidh

Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann

Tá Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann (ATÓE) suite i gCampa an Churraigh, Co. Chill Dara. Tá an ATÓE comhdhéanta de chuid Cheanncheathrú, Na Coláistí Oiliúna agus Aonad Soláthair agus Seirbhísí an ATÓE.

Tá Ionaid Chúltaca Óglaigh na hÉireann seo a leanas suite sa ATÓE chomh maith:

 • 1 Meicnithe Coisithe Cuideachta
 • 1ú Scuadrún Marcra Armúrtha
 • Sciathán Fiannóglaigh an Airm (SFA)

Léigh nÁos mó faoi Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann

Tá an tArm comhdhéanta de na Cóir seo a leanas:

 • An Cór Coisithe
 • An Cór Marcra
 • An Cór Airtléire
 • An Cór Seirbhísí Cumarsáide agus Eolais (CIS)
 • An Cór Innealtóirí
 • An Cór Ordanáis
 • An Cór Liachta
 • An Cór Iompair
 • Cór Póiliní an Airm

Léigh tuilleadh faoi Chóir éagsúla an Airm

An bhfuil tú ag iarraidh dul leis an Arm?