CLOSEHIDE
Searmanas Gharda MíleataChuimhneacháin Náisiúnta

Beidh paráid ag Garda Míleata Searmóineach ag láthair an Chuimhneacháin Náisiúnta in ómós do chomhaltaí Óglaigh na hÉireann a fuair bás i seirbhís an Stáit, Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath, i rith Iúil agus Lúnasa.

Beidh searmanas ar siúl i Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath, gach Satharn ón 16ú Iúil go dtí an 20ú Lúnasa 2016.

Beidh aonaid Óglaigh na hÉireann ón Arm, ón Aerchór agus ón tSeirbhís Chabhlaigh rannpháirteach sna Searmanais Gharda Míleata seo mar chuimhneachán sollúnta ar a gcomhghleacaithe a fuair bás.

Mairfidh an searmanas uair an chloig.

Léigh a Tuilleadh >>

CLOSEHIDE
Searmanas Gharda MíleataChuimhneacháin Náisiúnta> Léigh a Tuilleadh

Eagrú

Ceanncheathrú an Aerchóir

San áireamh i gCeanncheathrú an Aerchóir tá Oifig an Ghinearáloifigigh i gCeannas, Rannóg Oibríochtaí agus Rannóg Tacaíochta, mar aon le trí rannóg speisialtóireachta atá nasctha le Ceanncheathrú an Aerchóir agus iad faoi cheannas díreach an Ghinearáloifigigh i gCeannas an Aerchóir. Seo iad: an tÚdarás Míleata um Aerfhiúntas (MAA), an Rannóg Sábháilteachta Eitiltí agus Rannóg Póilíní an Airm.

Ar na tascanna a bhíonn le comhlíonadh ag foireann Cheanncheathrú an Aerchóir tá pleanáil bainistíochta straitéisí, pleanáil agus rialú oibríochtúil, bainistíocht lóistíochtúil agus pearsanra, caidreamh poiblí agus aerfhiúntas na n-aerárthaí uile i mbun seirbhíse.

Léigh a tuilleadh faoi CC an AerChóir

Sciathán Oibríochtaí Uimh. 1

Is é Sciathán Oibríochtaí Uimhir a hAon a dhéanann na tascanna agus na hoibríochtaí sciatháin dhobhogtha uile a leagtar amach don Aerchór. Tá an sciathán foroinnte ina sé scuadrún oibríochtúla ar leith, agus gach scuadrún díobh i mbun a chuid rólanna féin.  Deich n aerárthach ar fad atá á n oibriú ag an sciathán faoi láthair. Tá an sciathán freagrach as cothabháil chéad líne na n aerárthaí uile a shanntar dó freisin

Léigh tuilleadh faoi Sciathán Oibríochtaí Uimh. 1

Sciathán Oibríochtaí Uimh. 3

Is é Sciathán Oibríochtaí Uimhir a Trí a dhéanann na tascanna agus na hoibríochtaí sciatháin rothlacha uile a shanntar don Aerchór. Tá an sciathán foroinnte ina trí scuadrún oibríochtúla ar leith, agus gach scuadrún díobh i mbun a chuid rólanna féin.

Oibríonn an sciathán ocht n aerárthach ar fad faoi láthair, sé Augusta Westland AW139 agus dhá Eurocopter EC-135. Agus tá an sciathán freagrach freisin as cothabháil chéad líne na n aerárthaí uile a shanntar dó.

Léigh tuilleadh faoi Sciathán Oibríochtaí Uimh.3

Sciathán Tacaíochta Uimh. 4

Is é Sciathán Tacaíochta Uimhir 4 a dhéanann an chothabháil sceidealta dara líne ar aerárthaí uile an Aerchóir.
San áireamh ansin tá freagracht as an gcothabháil ar fad i réimse na heitleonaice, as soláthar agus bainistiú páirteanna spártha agus as soláthar breosla eitlíochta a chur ar fáil agus a bhainistiú.

Léigh tuilleadh faoi Sciathán Tacaíochta Uimh. 4

Sciathán Tacaíochta Uimh. 5

Is é Sciathán Tacaíochta Uimhir 5 atá freagrach as an tacaíocht lóistíochtúil uile maidir leis an Aerchór.

Tá an sciathán sin foroinnte ina sé scuadrún tacaíochta ar leith, agus gach scuadrún díobh i mbun a shainrólanna féin.

Léigh tuilleadh faoi Sciathán Tacaíochta Uimh. 5

An Scuadrún Seirbhíse Cumarsáide & Eolais

Is é an Scuadrún Seirbhísí Cumarsáide & Eolais atá freagrach as na córais chumarsáide, loingseoireachta, radair agus Teicneolaíochta Faisnéise talamhbhunaithe uile a chur ar fáil agus a chothabháil.

Léigh tuilleadh faoin Scuadrún Seirbhísí Cumarsáide & Eolais

Coláiste an Aerchóir

Is é Coláiste an Aerchóir an príomhaonad traenála san Aerchór. Tá an coláiste foroinnte ina trí scoil ar leith, an Scoil Traenála Eitilte, an Scoil Traenála Teicniúla agus an Scoil Traenála Mílteata & Marthana, agus ról saintraenála dá cuid féin á chomhlíonadh ag gach scoil díobh. Agus oibríonn an coláiste seacht n aerárthach faoi láthair mar aon le dhá ionsamhlóir, ionsamhlóir PC 9M agus ionsamhlóir ilinneall Beechcraft Kingair 200. Tá an sciathán freagrach as cothabháil chéad líne na n aerárthaí uile a shanntar dó freisin.

Léigh tuilleadh faoi Choláiste an Aerchóir