Óglaigh na hÉireann Searmanais

Físeáin Thar Lear

Glacann Óglaigh na hÉireann páirt i searmanais náisiúnta éagsúla i rith na bliana.  BÁonn ról le himirt ag gach seirbhÁs laistigh d’Óglaigh na hÉireann le linn na searmanas sin. GardaÁ Oinigh, CúirtéisÁ Gunna agus Aithris Cheoil a d’fhéadfadh a bheith i gceist le rannpháirtÁocht Óglaigh na hÉireann, ag brath ar an searmanas.

RannpháirtÁocht Óglaigh na hÉireann

Glacann Óglaigh na hÉireann páirt i searmanais an Stáit a mbÁonn baint acu leis nithe seo a leanas:

 • Insealbhuithe Uachtaráin
 • Cuairteanna Stáit an Uachtaráin Thar Lear
 • CeannairÁ Stáit ar Cuairteanna Stáit chun na hÉireann
 • Dintiúir á gcur i láthair ag AmbasadóirÁ
 • CeannairÁ Rialtais ar Cuairteanna Stáit chun na hÉireann
 • Searmanais Chuimhneacháin ar 1916, GPO/Cnoc an Arbhair
 • SochraidÁ Stáit
 • CúirtéisÁ Gunna ag Longa Cogaidh
 • Lá Náisiúnta de shearmanais chuimhneacháin
 • Paráid na Cásca
 • Comóradh Náisiúnta ar an nGorta

GardaÁ Oinigh

Baintear úsáid as GardaÁ Oinigh chun onóir phearsanta a léiriú ar dhaoine a bhfuil céim nó staid acu a thugann teideal ar Gharda Oinigh dóibh agus iad ag déanamh ar áit nó á fágáil. Coimeádtar GardaÁ Oinigh le haghaidh searmanas stáit nó searmanas mÁleata, nó le haghaidh searmanas lena mbaineann saintréithe náisiúnta agus iad sin amháin. BÁonn GardaÁ Oinigh éagsúla ann, ag brath ar an searmanas:

Garda Oinigh na gCaptaen  

BÁonn an garda oinigh seo comhdhéanta de 3 Oifigeach — 1 Captaen, 2 Leifteanant, 1 Sáirsint Complachta, 3 Sáirsint agus 100 eile as céimeanna comhdhéanta de CheannairÁ agus SaighdiúirÁ Singil.

Garda Oinigh TrÁ-SheirbhÁse na gCaptaen

BÁonn an garda oinigh seo comhdhéanta de 3 Oifigeach — 1 Captaen, 2 Leifteanant, 1 Sáirsint Complachta, 3 Sáirsint agus 99 eile as céimeanna comhdhéanta de CheannairÁ agus SaighdiúirÁ Singil as na trÁ sheirbhÁs de chuid Óglaigh na hÉireann.

Garda Oinigh na Leifteanant

BÁonn an garda oinigh seo comhdhéanta de 3 Oifigeach — 1 Captaen, 2 Leifteanant, 1 Sáirsint Complachta, 3 Sáirsint agus 100 eile as céimeanna comhdhéanta de CheannairÁ agus SaighdiúirÁ Singil.

Garda Oinigh na nDaltaÁ

BÁonn an garda oinigh seo comhdhéanta de 2 Leifteanant agus 50 Dalta

BÁonn GardaÁ Oinigh Cúirtéise de na cineálacha céanna ann freisin, ach le nÁos lú daoine páirteach iontu.

Cuimhdeacht Oinigh

Cuirtear Coimhdeacht Oinigh Gluaisrothar Marcra ar fáil ag ócáidÁ searmanais, de ghnáth, chun cur le dÁnit na hócáide trÁ iompar, cuma agus gléasadh na coimhdeachta agus lena chinntiú go rachaidh an fheithicil faoi choimhdeacht ag luas a fhágfaidh go mbainfidh sÁ an ceann scrÁbe amach ag an am ceart.

BÁonn Coimhdeacht Oinigh comhdhéanta d’eagar trúpaÁ ar mhuin capaill agus trumpadóir (3).

Coimhdeacht Oinigh an Chaptaein

BÁonn Coimhdeacht Oinigh an Chaptaein comhdhéanta de 3 Oifigeach - 1 Captaen, 2 Leifteanant , 24 eile as céim ONC agus/nó trúipéirÁ agus and 2 buabhallaÁ.

Coimhdeacht Oinigh an Leifteanaint

BÁonn Coimhdeacht Oinigh an Leifteanaint comhdhéanta de 1 Leifteanant,  16 eile as céim ONC agus/nó trúipéirÁ agus and 1 buabhallaÁ.

Léigh tuilleadh faoi Stair na Coimhdeachta Oinigh

CúirtéisÁ Gunna

BÁonn Onóracha MÁleata i bhfoirm CúirtéisÁ Gunna comhdhéanta de ghunna agus fiche, ach amháin i gcás cúirtéise gunna don Sacraimint Bheannaithe ina scaoiltear 50 gunna mar chúirtéis.

BÁonn Bataire Airtléire Mhachaire a scaoileann cúirtéis ghunna comhdhéanta de 6 gunna. Tugtar CúirtéisÁ Gunna MÁleata ar na hócáidÁ seo a leanas:

 • Insealbhú Uachtaráin
 • Cuairt nach cuairt phrÁobháideach Á, ó Cheannaire Stáit EachtraÁ, agus é nó Á ag teacht isteach sa Stát agus á fhágáil.
 • Le cúirtéis a thabhairt don tSacraimint Bheannaithe
 • Mar fhreagairt ar chúirtéis ghunna arna scaoileadh ag long chogaidh eachtrannach
 • Sochraid MhÁleata do Ghinearáloifigeach nó do chomhalta MÁleata na Comhairle Cosanta, ar údarú an Leas-Chinn Foirne (TacaÁocht)

Léigh faoi Stair na gCúirtéisÁ Gunna

Cuairt Stáit BhanrÁon EilÁs II

BhÁ os cionn 500 duine de phearsanra mÁleata Óglaigh na hÉireann páirteach i bparáidÁ searmanais éagsúla, mar chuid de phrótacal na tÁre seo maidir le cuairt a Soilse BanrÁon EilÁs II a chomóradh.

Léigh tuilleadh faoi rannpháirteach Óglaigh na hÉireann

Fórsaí Cúltaca

Earcaíocht anois

>> Léigh níos Mó

An Dearadh Suaitheantas

Tagann dearadh an tSuaitheantais (atá i gcoiteann ag gach Cór agus Seirbhís agus gach ord éide) ó shuaitheantas Óglaigh na hÉireann agus is é an tOllamh Eoin Mac Néill, Cathaoirleach Fheidhmeannas Náisiúnta Óglaigh na hÉireann, a dhear. Ghlac Óglaigh na hÉireann leis an suaitheantas seo ar dtús i nDeireadh Fómhair 1914. [Leigh Tuilleadh]