As Gaeilge

"The Defence Forces are keen to promote the Irish language and it is used in everyday life of the Defence Forces. As part of the Irish languages Act the Defence Forces has put together a comprehensive scheme to promote the Irish language within the Organisation and to provide a Irish Language service to the public. This scheme includes the provision of an identical mirror Irish Language website, www.mileata.ie. We apologise for the delay in the production of the Irish Language site and hope that you understand the delay while we translate the English site."

“Is mian le hÓglaigh na hÉireann  an Ghaeilge a chur chun cinn agus baintear úsáid aisti gach lá in Óglaigh na hÉireann.  Mar chuid d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, tá scéim chuimsitheach curtha le chéile ag Óglaigh na hÉireann chun an Ghaeilge a chur chun cinn laistigh den eagraÁocht agus chun seirbhÁs Ghaeilge a chur ar fáil don phobal. Mar chuid den scéim seo cuirfear an láithreán gréasáin atá ar fáil i mBéarla ar fáil i nGaeilge, www.mileata.ie agus beidh sé seo ar fáil go luath. Tá gach preasráiteas agus ráiteas ar fáil go dhátheangach i rannóg na Preasoifige ar an láithreán gréasáin.”

The Badge Design

The Badge design (common to all Corps and Services and all orders of dress) is derived from the badge of the Irish Volunteers and was designed by Professor Eoin MacNeill, Chairman of the National Executive of the Irish Volunteers. This badge was originally adopted by the Irish Volunteers in October 1914. [Read more]