CLOSEHIDE
Óglaigh na hÉireann 2016Tionscnamh Bratach don Scoil

Mar chuid de Chlár Chomóradh Céad Bliain ar Éirí Amach 1916, beidh ról lárnach ag Óglaigh na hÉireann i ngach imeacht ó Shearmanais Stáit go dtí cúnamh a thabhairt d'Údaráis Áitiúla, do scoileanna agus do phobail.

An chéad mhórthasc ag Óglaigh na hÉireann ná Bratach na hÉireann a thabhairt chuig gach bunscoil sa tír, ag tosú an 14ú Meán Fómhair 2015.

Léigh tuilleadh faoin Tionscnamh Bratach don Scoil agus mar atá Óglaigh na hÉireann ag tacú le Éire 2016 >>

CLOSEHIDE
Óglaigh na hÉireann 2016Tionscnamh Bratach don Scoil> Léigh níos Mó

Misin Reatha

Tá Óglaigh na hÉireann rannpháirteach faoi láthair i roinnt misean ar fud an domhain lena mbaineann thart ar céad Pearsanra ó gach brainse. Tiocfaidh athrú ar an uimhir sin chun 440 pearsanra a mbeidh rannpháirteach sa mhisean nua chun na Liobáine a dheimhnigh an tAire Cosanta ag an am sin a chur san áireamh.

File Image - EUFOR badge - Bosnia

An Afraic

MINURSO - Meán Fómhair 1991 - go dtÁ seo  

Tagann imscaradh MINURSO ó dhÁospóid a bhain le Sahára na Spáinne, tráth dá raibh, atá suite ar Chósta Thiar Thuaidh na hAfraice, idir Maracó, an Ailgéir, an Mháratáin agus an tAigéan Atlantach.

Léigh tuilleadh faoi MINURSO

MONUC - Meitheamh 2001 go dtÁ seo

ShÁnigh Poblacht Dhaonlathach an Chongó agus cúig stát réigiúnach Comhaontú Scortha Lámhaigh Lusaka in Iúil 1999. Mar fhreagra ar sin rith Comhairle Slándála na NA Rún 1279, lena n-áirÁtear bunú Mhisean Breathnóireachta na Náisiún Aontaithe sa Chongó (MONUC).

Léigh tuilleadh faoi MONUC

 

An Áise

ISAF - Nollaig 2001 go dtÁ seo

An 5 Nollaig, 2001, shÁnigh prÁomhphearsaÁ polaitÁochta na hAfganastáine agus ionadaithe phrÁomhchumhachtaÁ an domhain Comhaontú Bonn. Mar thoradh ar an gcomhaontú sin bunaÁodh an fórsa idirnáisiúnta ISAF chun sÁocháin agus cobhsaÁocht a bhunú san Afganastáin.

Léigh tuilleadh faoi ISAF

An Eoraip

EUFOR/SFOR - Bealtaine 1997 go dtÁ seo

Faoi UNSCR 1030 tugadh sainordú do NATO gnéithe mÁleata na gComhaontaithe SÁochána Dayton a chur i bhfeidhm i ndiaidh dheireadh an chogaidh i mBoisnia-Heirseagaivéin i 1995. Mar thoradh ar sin imscaradh IFOR (Fórsa Feidhmithe) agus bhÁ an misean tugtha chun crÁche faoi mhÁ na Nollag 1996 agus tháinig SFOR ina áit ina dhiaidh sin.

Léigh tuilleadh faoi SFOR/EUFOR

KFOR  - Lúnasa 1999 go dtÁ seo

I Meán Fómhair 1997 leag Rún UNSC 1199 béim ar an gcatastróf daonna a bhÁ le teacht sa Chosaiv agus d’éiligh siad scor lámhaigh.  I mÁ an Mheithimh 1999 chomhaontaigh an tSeirbia le Prionsabail SÁochána G8 agus thosaigh sÁ ag tarraingt a bhfórsaÁ siar. Chur NATO deireadh lena aerbhuillÁ agus chuaigh KFOR, faoi údarás UNSCR 1244, isteach sa Chosaiv.

Léigh tuilleadh faoi KFOR

An Meán-Oirthir

UNTSO - 18 Nollaig 1958 go dtÁ seo

Is é UNTSO, a bunaÁodh i 1948, an oibrÁocht sÁochánaÁochta leanúnach is sine de chuid na Náisiún Aontaite.  FeidhmÁonn sÁ sa Siria, san Iordáin, sa Liobáin agus san Iosrael - a bhÁ ina bpáirtithe i gComhaontuithe an tSosa Cogaidh a lean an troid sa PhalaistÁn i 1948.

Léigh tuilleadh faoi UNTSO

UNDOF - June 1997 — August 1998
September 2013 - to date

UNDOF was established by UNSCR350 in 1974 following the agreed disengagement of Israeli and Syrian forces on the Golan Heights after the ending of the Yom Kippur War. 

Read More about UNDOF

UNIFIL  - Bealtaine 1978 - go dtÁ seo

I ndiaidh ionraidh na nIosraelach ar an Liobáin in 1978, bunaÁodh Fórsa Eatramhach na Náisiún Aontaithe sa Liobáin (UNIFIL) chun maoirsiú a dhéanamh ar tharraingt siar na bhfórsaÁ Iosraelach agus sÁocháin agus slándáil a athbhunú sa cheantair. I Meitheamh 2011 bhÁ imscaradh ar cathlán coisithe ar ais go dtÁ an Liobáin.

Léigh tuilleadh faoi UNIFIL 

UNNY - 27 Samhain 1978 - go dtÁ seo

Ó 1978 i leith, tá roinnt oifigeach de chuid Óglaigh na hÉireann i ndiaidh a bheith ag fónamh i bpoist éagsúla i gCeanncheathrú na Náisiún Aontaithe, Nua Eabhrac (UNNY).  Faoi láthair soláthraÁonn Óglaigh na hÉireann beirt oifigeach do Roinn OibrÁochta Coimeádta SÁochána na Náisiún Aontaithe (DPKO).

Tabhair cuairt ar shuÁomh oifigiúil an DPKO

 

Earcaíocht san RDF

An tSeirbhís Chabhlaigh & an Arm

>> Léigh níos Mó

news

[Translate to Irish:] 29 September 2015 - New Chief of Staff of The Defence Forces

[Translate to Irish:] 29 September 2015 - New Chief of Staff of The Defence Forces VADM Mellett DSM

Dé Máirt 08 Meán Fómhair 2015 - Cleachtadh Ullmhachta Misin Roimh Imscaradh

10.15 am - Cleachtadh Ullmhachta Misin Roimh Imscaradh, An 50ú Grúpa Coisithe, UNDOF (Arda Golan)