CLOSEHIDE
Searmanas Gharda MíleataChuimhneacháin Náisiúnta

Beidh paráid ag Garda Míleata Searmóineach ag láthair an Chuimhneacháin Náisiúnta in ómós do chomhaltaí Óglaigh na hÉireann a fuair bás i seirbhís an Stáit, Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath, i rith Iúil agus Lúnasa.

Beidh searmanas ar siúl i Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath, gach Satharn ón 16ú Iúil go dtí an 20ú Lúnasa 2016.

Beidh aonaid Óglaigh na hÉireann ón Arm, ón Aerchór agus ón tSeirbhís Chabhlaigh rannpháirteach sna Searmanais Gharda Míleata seo mar chuimhneachán sollúnta ar a gcomhghleacaithe a fuair bás.

Mairfidh an searmanas uair an chloig.

Léigh a Tuilleadh >>

CLOSEHIDE
Searmanas Gharda MíleataChuimhneacháin Náisiúnta> Léigh a Tuilleadh

Iar-mhisin thar lear

TrÁnár ngnÁomhaÁochtaÁ thar lear leis na Náisiúin Aontaithe, le ComhpháirtÁocht na SÁochána agus le forais Daonnúla éagsúla, tá Óglaigh na hÉireann ina ambasadóir agus ina ionadaÁ dÁlis ar son mhuintir na hÉireann.

Féach ar an liosta iomlán thÁos maidir lenár rannpháirtÁocht in oibrÁochtaÁ thar lear san am a caitheadh.

An Eoraip

De bharr gur thit Iar-Aontas na bPoblachtaÁ Sóivéadacha Sóisialacha (USSR) óna chéile agus gur tháinig náisiúnachas chun cinn arÁs bhÁ gá le fórsaÁ sÁochánaÁochta a imscaradh in áiteanna i Lár agus in Oirthear na hEorpa. Mar thoradh air sin chuir Éire pearsanra mÁleata ar fáil, nÁ amháin do na Náisiúin Aontaithe, ach freisin don Aontas Eorpach (EU) ar a tugadh an Comhphobal Eorpach (EC) tráth, agus don EagraÁocht um Shlándáil agus Chomhar san Eoraip (OSCE).

Léigh tuilleadh faoi Mhisin Óglaigh na hÉireann san Eoraip

An Meán-Oirthir

Ó na laethanta luatha bhÁ baint ag na NA leis an gcoimhlint Arabach-Iosraelach sa Mheánoirthear. Ó bhÁ 1948 ann bhÁ cúig chogadh a raibh baint dhÁreach acu leis an gcoimhlint seo, agus tháinig cúig oibrÁocht sÁochánaÁochta de chuid na NA chun cinn dá bharr. BhÁ nÁos mó cogaÁochta ar siúl sa réigiún ná an choimhlint Arabach-Iosraelach, áfach.  Lean tuilleadh oibrÁochtaÁ sÁochánaÁochta sa réigiún seo as cogaÁocht a bhris amach idir an Iaráin agus an Iaráic ó 1980 go dtÁ 1988, agus idir an Iaráic agus Cuáit in 1991.

Léigh tuilleadh faoi Mhisin Óglaigh na hÉireann sa Mheánoirthear

Meiriceá Láir

Go luath sna 1990idÁ chomhoibrigh na Náisiúin Aontaithe (UN) le hEagraÁocht na Stát Meiriceánach (OAS) chun deireadh a chur le coimhlint fhoréigneach i Meiriceá Láir. Chomhaontaigh comhaltaÁ réigiúnacha den OAS, as a stuaim féin, sraith ghinearálta de spriocanna idirmheánacha ar an mbealach chun na sÁochána sa réigiún. An chéad bhaint a bhÁ ag Éire leis ná le misean ONUCA sa bhliain 1989.

Léigh tuilleadh faoi Mhisin Óglaigh na hÉireann i Meiriceá Láir

An Afraic

San Aifric i 1960 a chuir Óglaigh na hÉireann tús le seirbhÁs thar lear. Buaicphointe i stair Óglaigh na hÉireann a bhÁ ann.

Léigh tuilleadh faoi Mhisin Óglaigh na hÉireann san Aifric

An Áise

Sa bhliain 1962 a chuir Óglaigh na hÉireann tús lena rannpháirtÁocht i seirbhÁs thar lear san Áise, nuair a cuireadh beirt Oifigeach mar bhreathnóirÁ go dtÁ Iarthar Irian (an chuid thiar den Nua-Ghuine).

Léigh tuilleadh faoi Mhisin Óglaigh na hÉireann san Áise

Léigh nÁos mó faoi Misin Reatha Óglaigh na hÉireann

Searmanas Gharda

An Chuimhneacháin Náisiúnta

>> Léigh níos Mó

news

24ú Meán Fómhair 2014 - Támhshuanaigh Mhí­dhleathacha Gafa ag Comh-Thascfhorsa

6.00 pm - Támhshuanaigh Mhí­dhleathacha Gafa ag Comh-Thascfhorsa ar Muir

22 Lúnasa 2014 - An Garda Mí­leata Deasghnách deiridh ag Óglaigh na hÉireann ag an gCuimhneachán Náisiúnta

9am - An Garda Mí­leata Deasghnách deiridh ag Óglaigh na hÉireann ag an gCuimhneachán Náisiúnta, Páirc Chearnóg Mhuirfean, 23 Lúnasa 2014