CLOSEHIDE
Searmanas Gharda MíleataChuimhneacháin Náisiúnta

Beidh paráid ag Garda Míleata Searmóineach ag láthair an Chuimhneacháin Náisiúnta in ómós do chomhaltaí Óglaigh na hÉireann a fuair bás i seirbhís an Stáit, Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath, i rith Iúil agus Lúnasa.

Beidh searmanas ar siúl i Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath, gach Satharn ón 19ú Iúil go dtí an 23ú Lúnasa 2014.

Beidh aonaid Óglaigh na hÉireann ón Arm, ón Aerchór agus ón tSeirbhís Chabhlaigh rannpháirteach sna Searmanais Gharda Míleata seo mar chuimhneachán sollúnta ar a gcomhghleacaithe a fuair bás.

Mairfidh an searmanas uair an chloig.

> Faigh amach níos mó

CLOSEHIDE
Searmanas Gharda MíleataChuimhneacháin Náisiúnta> Faigh amach níos mó

Iar-mhisin thar lear

Trínár ngníomhaíochtaí thar lear leis na Náisiúin Aontaithe, le Comhpháirtíocht na Síochána agus le forais Daonnúla éagsúla, tá Óglaigh na hÉireann ina ambasadóir agus ina ionadaí dílis ar son mhuintir na hÉireann.

Féach ar an liosta iomlán thíos maidir lenár rannpháirtíocht in oibríochtaí thar lear san am a caitheadh.

An Eoraip

De bharr gur thit Iar-Aontas na bPoblachtaí Sóivéadacha Sóisialacha (USSR) óna chéile agus gur tháinig náisiúnachas chun cinn arís bhí gá le fórsaí síochánaíochta a imscaradh in áiteanna i Lár agus in Oirthear na hEorpa. Mar thoradh air sin chuir Éire pearsanra míleata ar fáil, ní amháin do na Náisiúin Aontaithe, ach freisin don Aontas Eorpach (EU) ar a tugadh an Comhphobal Eorpach (EC) tráth, agus don Eagraíocht um Shlándáil agus Chomhar san Eoraip (OSCE).

Léigh tuilleadh faoi Mhisin Óglaigh na hÉireann san Eoraip

An Meán-Oirthir

Ó na laethanta luatha bhí baint ag na NA leis an gcoimhlint Arabach-Iosraelach sa Mheánoirthear. Ó bhí 1948 ann bhí cúig chogadh a raibh baint dhíreach acu leis an gcoimhlint seo, agus tháinig cúig oibríocht síochánaíochta de chuid na NA chun cinn dá bharr. Bhí níos mó cogaíochta ar siúl sa réigiún ná an choimhlint Arabach-Iosraelach, áfach.  Lean tuilleadh oibríochtaí síochánaíochta sa réigiún seo as cogaíocht a bhris amach idir an Iaráin agus an Iaráic ó 1980 go dtí 1988, agus idir an Iaráic agus Cuáit in 1991.

Léigh tuilleadh faoi Mhisin Óglaigh na hÉireann sa Mheánoirthear

Meiriceá Láir

Go luath sna 1990idí chomhoibrigh na Náisiúin Aontaithe (UN) le hEagraíocht na Stát Meiriceánach (OAS) chun deireadh a chur le coimhlint fhoréigneach i Meiriceá Láir. Chomhaontaigh comhaltaí réigiúnacha den OAS, as a stuaim féin, sraith ghinearálta de spriocanna idirmheánacha ar an mbealach chun na síochána sa réigiún. An chéad bhaint a bhí ag Éire leis ná le misean ONUCA sa bhliain 1989.

Léigh tuilleadh faoi Mhisin Óglaigh na hÉireann i Meiriceá Láir

An Afraic

San Aifric i 1960 a chuir Óglaigh na hÉireann tús le seirbhís thar lear. Buaicphointe i stair Óglaigh na hÉireann a bhí ann.

Léigh tuilleadh faoi Mhisin Óglaigh na hÉireann san Aifric

An Áise

Sa bhliain 1962 a chuir Óglaigh na hÉireann tús lena rannpháirtíocht i seirbhís thar lear san Áise, nuair a cuireadh beirt Oifigeach mar bhreathnóirí go dtí Iarthar Irian (an chuid thiar den Nua-Ghuine).

Léigh tuilleadh faoi Mhisin Óglaigh na hÉireann san Áise

Léigh níos mó faoi Misin Reatha Óglaigh na hÉireann

Searmanas Gharda

Chuimhneacháin Náisiúnta

> Faigh amach níos mó

news

Sunday 29 July - Air Corps Medically Evacuate Two Casualties

5.30pm - Air Corps Medically Evacuate Two Casualties from Croagh Patrick Pilgrimage

Déardaoin 17 Iúil 2014 - An dochar bainte ag Foireann Diúscartha Buamaí an Airm as Gaireas Pléascach Seiftithe Inmharthana

09.00 am - An dochar bainte ag Foireann Diúscartha Buamaí an Airm as Gaireas Pléascach Seiftithe Inmharthana i mBaile Munna