UNMET/UNTAET

Misean na Náisiún Aontaithe i dTíomór Thoir, Fórsa Idirghabhála i dTíomór Thoir, Rialtas Idirthréimhseach na Náisiún Aontaithe i dTíomór Thoir agus Misean Tacaíochta na Náisiún Aontaithe i dTíomór Thoir.

I ndiaidh coup d'état sa Phortaingéil, a chuir réimeas sóisialach ar bun, thosaigh an rialtas nua ag tarraingt siar ó chóilíneachtaí Poirtaingéalacha. Ar ceann acu seo, bhí an Tíomór Thoir, lonnaithe ar leath oileán a bhí 265km ar fhad amach ó oileánra na hIndinéise, 450 km soir ó thuaidh ón Astráil. In ionad neamhspleáchas a fháil áfach, rinne an Indinéis, a bhí i gceannas ar an Tíomór Thiar, iarracht Tíomór Thoir a ghlacadh chuici féin.

Ní aithneodh na NA éilimh na hIndinéise agus i ndiaidh cainteanna ar feadh blianta fada, mhol an Indinéis i 1998 go mbeadh féinriail teoranta ag Tíomór Thoir laistigh den Indinéis. Iarraidh ar na NA reifreann a eagrú agus a chur faoi bhráid mhuintir Thíomór Thoir. Bunaíodh misean UNAMET i Mí Meitheamh chun monatóireacht a dhéanamh ar chinneadh na ndaoine agus é a chur i bhfeidhm.

Sa reifreann a reáchtáladh i Mí Lúnasa, dhiúltaigh muintir Thíomór Thoir amach is amach don fhéinriail laistigh den Indinéis, rud a spreag an míliste a bhí ar son na hIndinéise ollmharú agus scrios mór a dhéanamh.

I Meán Fómhair 1999, bhunaigh Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe INTERFET agus i mí Deireadh Fómhair chuaigh buíon de phearsanra ARW agus eilimintí tacaíochta isteach leis an misean.

Tháinig UNTAET in ionad INTERFET tamall gearr ina dhiaidh sin (agus tháinig UNMISET in ionad UNTAET níos faide anonn). Bhí an ARW fós ag soláthar príomh-thiomantas na hÉireann de bhuíon coisithe a bhí ag feidhmiú le Cathlán na Nua-Shéalainne.  Tháinig buíon ón 2 Cathlán Coisithe in ionad na buíne ARW i Meitheamh 2000 agus lean an polasaí seo de bhuíon iomlán ó ceann de chathláin Óglaigh na hÉireann a sholáthar go dtí gur tháinig deireadh le rannpháirtíocht na hÉireann sa mhisean i mBealtaine 2004.

 

Mionsonraí na hOibríochta
Fad: July 1999 — May 2004
Cineál Oibríochta: Oibríochtaí Síochánaíochta faoi cheannas na NA (Breathnóir & trúpaí)
Tiomantas: 318 Misean Carnach

 

Tabhair cuairt ar láithreán gréasáin oifigiúil UNAMET

 

news

Dé Déardaoin an 07 Nollaig 2017 - Mórchleachtadh curtha i gcrích ag Óglaigh na hÉireann

6.10pm - Mórchleachtadh curtha i gcrích ag Óglaigh na hÉireann i mBaile Átha Cliath

Máirt 5ú Nollaig 2017 - -Eolas don Phobal

9pm -Eolas don Phobal – Óglaigh na hÉireann ag tabhairt faoi Mhórchleachtadh i mBaile Átha Cliath