SonraÁ maidir le cúrsaÁ Áisiúlachta

Tá Óglaigh na hÉireann dúthrachtach maidir le heolas agus seirbhÁsÁ a chur ar fáil atá áisiúil don uile dhuine.  Tá an láithreán gréasáin seo leagtha amach de réir ThreoirlÁnte W3C WAI faoi Áisiúlacht Ábhair Gréasáin agus sásaÁtear an chuid is mó de phrÁomhphointÁ seiceála 1 agus 2.  Leagtar amach thÁos liosta de na ceisteanna atá fós le réiteach.

Tugadh dearadh ar an láithreán de réir phrÁomhphointÁ treoirlÁnte 1 agus 2 de ThreoirlÁnte W3C maidir le hÁisiúlacht Ábhair Gréasáin agus TreoirlÁnte ó Ášdarás Náisiúnta MÁchumais na hÉireann maidir le háisiúlacht gréasáin.  Mar shampla, úsáidtear bileoga stÁle cascáideacha don leagan amach.  CinntÁtear ar an gcaoi sin go dtugtar an t-ábhar ar aon lÁne agus is fearr dá réir sin a bhreathnú ar réimse leathan brabhsálaithe agus deiseanna úsáide eile.

Leagtar amach na leathanaigh ionas go mbÁonn bailÁocht leo mar DTD HTML 4.01 Transitional. Tá roinnt earráidÁ bailÁochtúcháin i gceist go fóill ach tá an obair ar siúl chun sin a chur ina cheart.

An leibhéal áisiúlachta a choinneáil

Tá Óglaigh na hÉireann dúthrachtach maidir le leibhéal áisiúlachta an láithreáin ghréasáin seo a choinneáil agus le monatóireacht a dhéanamh air.  Le do thoil, cuir in iúl dúinn má thagann tú trasna ar aon fhadhbanna.  Is féidir teachtaireacht rÁomhphoist a chur chuig an stiúrthóir gréasáin.

An cnaipe táibe a úsáid chun léim idir naisc

Tá an láithreán leagtha amach ionas gur féidir an cnaipe táibe ar an méarchlár a úsáid chun léim ó nasc go nasc.  Tá an nascleanúint agus na roghchláir ar fad leagtha amach in ord loighciúil ionas gur féidir sin.

An bhfuil an téacs róbheag agat?

  • Chun an téacs a mhéadú in Windows Explorer 5+, roghnaigh View > Text Size > Larger/Largest
  • Chun an téacs a mhéadú in Firefox roghnaigh View > Zoom > Zoom In nó brúigh Ctrl++

Láithreáin úsáideacha

Más mian leat nÁos mó a léamh faoi chúrsaÁ Áisiúlachta ar láithreáin ghréasáin, ceadaigh na láithreáin ghréasáin seo a leanas:

  • TreoirlÁnte maidir le hÁisiúlacht Ábhair Gréasáin www.w3.org
  • TreoirlÁnte an Ášdaráis Náisiúnta MÁchumais maidir le hÁisiúlacht TE in Éirinn www.accessit.nda.ie
Searmanais

Garda MÁleata Searmóineach

I rith na mÁonna Iúil agus Lúnasa

> Faigh amach nÁos mó