23 Nollaig 2013 - Óglaigh na hÉireann & Óglaigh Thar Lear.

Thar Lear

Tá 416 Pearsanra Mí­leata ar fónamh thar lear i 14 tí­r éagsúil ar fud an domhain faoi láthair. Is iad na misin trúpaí­ is mó atá againn ná an 210 pearsanra mí­leata atá ar fónamh le Fórsa Eatramhach na Náisiún Aontaithe sa Liobáin (UNIFIL) agus an 119 pearsanra atá ar fónamh le Fórsa Breathnóireachta Dí­scoir na Náisiún Aontaithe ar Arda Golan sa tSiria.  Thit sneachta go trom ar an dá mhisean sin le déanaí­ rud a chuir cuma na Nollag ar an áit ach tá an-teannas sa dá cheantar go fóill agus táthar ag súil go dtarlóidh sos oibrí­ochta chun deis a thabhairt do na fir agus na mná atá imscartha ansin le go mbeidh siad in ann sult a bhaint as Dinnéar na Nollag. Beidh Dinnéar na Nollag ag trúpaí­ Éireannacha i dtí­ortha chomh fada ó bhaile le Mailí­, an Afganastáin, an Bhoisnia, an Cósta Eabhair agus an tSúdáin Theas, i measc áiteanna eile.

Féach Pictiúir Nollag ón Liobáin

Féach Pictiúir Nollag ó tSiria 

Coimhdeacht Slándála agus Dualgais

Léirí­onn figiúirí­ sealadacha le haghaidh 2013 gur chur an tArm os cionn 1800 coimhdeacht airgid tirim i gcrí­och go dtí­ tús mhí­ na Nollag 2013, meastar gur ghardáil Óglaigh na hÉireann beagnach gach nóta bainc atá in úsáid sa Stát ag am éigin. Chomh maith leis an ngnáth-ghardáil sin ar airgead tirim faoi bhealach, chuir an tArm 142 coimhdeacht slándála prí­osúnach catagóire speisialta i gcrí­och suas go dtí­ tús na mí­osa seo.

Diúscairt Ordanáis Phléascaigh

Coimeádann Óglaigh na hÉireann roinnt Foirne Diúscartha Buamaí­ an Airm ar fud an Stáit ar bhonn 24/7, 365 lá den bhliain.  Ag obair go dlúth lenar gcomhleacaithe sa Gharda Sí­ochána, tá na foirne sin soghluaiste chuig láithreacha eachtraí­ laistigh de chúpla nóiméad.  Léirí­onn figiúirí­ sealadacha na bliana seo gur fhreagair na Foirne os cionn 249 glaoch amach go dtí­ seo i mbliana. Sin ardú ó 209 in 2012. íirí­odh ar ghlaonna amach na bliana seo 80 gaireas pléascach seiftithe inmharthana (lena n-áirí­tear 9 anailí­s iar-phléascach), sí­os ó 96 in 2012. Dhéileáil na foirne le 86 glaoch amach maidir le hábhar guaiseach agus piorateicní­c ar ceimiceáin éagobhsaí­ i saotharlainne, scoileanna agus coláistí­ iad go ginearálta agus 36 gnáthmhuinisean, sean-mhuinisean stairiúil de ghnáth a aimsí­onn daoine a bhí­onn ag athchóiriú tithe, gairdí­ní­ srl.

Féach ar grianghraif de Fhoirne Diúscartha Buamaí­ 

Dualgais Searmanais Óglaigh na hÉireann 

Bhí­ baint ag Óglaigh na hÉireann i ní­os mó ná 35 Imeacht Searmanais Stáit agus Mí­leata suntasach in 2013. Rinneadh dualgais searmanais ag Paráid Chomóradh Dhomhnach Cásca ag Ard-Oifig an Phoist, ag Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir i gCill Rois, ag Comóradh 1916 Chnoc an Arbhair agus an Lá Náisiúnta Comórtha san Ospidéal Rí­oga, Cill Mhaighneann. Ina dteannta sin tionóladh searmanais sheachtainiúla le linn mhí­onna an tsamhraidh sa Chuimhneachán Náisiúnta, Cearnóg Mhuirfean chun cuimhneamh ar na comhaltaí­ sin d’Óglaigh na hÉireann a fuair bás ar son an Stáit.

Le linn 2013 rinneadh comóradh 50 bliain, in Éireann agus i Meiriceá, ar chuairt an Uachtaráin John F. Kennedy go hÉireann agus ar a bhás anabaí­. Bhí­ páirt lárnach ag pearsanra Óglaigh na hÉireann sna searmanais sin.

An 24 Samhain 2013 rinneadh ceiliúradh ar chéad bhliain ó bunaí­odh Óglaigh na hÉireann ag Searmanas Stáit. Ghlac an tArm, an tAerchór agus na Seirbhí­se Cabhlaigh páirt san imeacht sin sa Ghairdí­n Cuimhneacháin a bhí­ an-suntasach d’Óglaigh na hÉireann na linne seo.

Bhí­ Feadhna Searmanais na hÉireann agus na Breataine páirteach chomh maith in imeacht chomórtha a raibh an Taoiseach agus Prí­omh-aire na Breataine páirteach ann i bhFlóndras an 19 Nollaig i gcuimhne ar na daoine as Éirinn agus an Bhreatain a bhásaigh sa Chéad Cogadh Domhanda.

I rith 2013 chuaigh Óglaigh na hÉireann i mbun dualgas searmanais éagsúla eile ar fud na tí­re.

Gailearaí­ Grianghraf Searmanais

I gcás Leagann grianghraf de roinnt Ócáidí­ Searmóineacha a fheiceáil

1916 Cuimhneacháin Ard Oifig an Phoist  

Comóradh 1916 ag Cnoc an Arbhair 

Comóradh 50 bliain ar an chuairt JFK go hÉirinn

Céad Bliain an Fhorais Óglaigh na hÉireann

Nollaig Shona ó Óglaigh na hÉireann


Dáta an Phreasráitis: 23 Nollaig 2013

Chun tuilleadh eolais a fháil téigh i dteagmháil le:

Preasoifigeach: An Ceannfort Denis Hanly

Teil: 045 49 2502 , 045 49 2503

Fón Póca : 087 2482130

Rí­omhphost: Preasoifigeach