Dé Céadaoin 19 Meán Fómhair 2012 - írthach iascaireachta coinnithe ag an tSeirbhí­s Chabhlaigh.

Tá árthach iascaireachta atá cláraithe in Éirinn coinnithe ag árthach na Seirbhí­se Cabhlaigh, an L.É. AISLING thart ar 100 muirmhí­le siar ó na Blascaodaí­, Co Chiarraí­ ón 3pm tráthnóna inniu.

Baineann sé le sáruithe a lí­omhnaí­tear a rinneadh ar rialacháin iascaireachta agus ar an lí­on iasc a tógadh.

Tá an t-árthach á thionlacan ag an L.É. AISLING go Baile Chaisleáin Bhéarra faoi láthair  áit a bhfuiltear ag súil léi ní­os déanaí­ tráthnóna; tabharfar an t-árthach ar láimh do na Gardaí­ ansin.

Tá an tSeirbhí­s Chabhlaigh i ndiaidh dul ar bord 1080 árthach go dtí­ seo in 2012, chomh maith le 39 rabhadh a bheith tugtha aici agus 17 árthach coinnithe aici. Ceann de na prí­omhsheirbhí­sí­ a chuireann an tSeirbhí­s Chabhlaigh ar fáil don Stát ná acmhainní­ muirí­ agus iascaigh na hÉireann a chosaint.

Léigh tuilleadh faoin L.É. AISLING

Féach ar grianghraf ardghléine den  L.É. AISLING


Dáta an Phreasráitis: 19 Meán Fómhair 2012

Chun tuilleadh eolais a fháil téigh i dteagmháil le:

Preasoifigeach: An Ceannfort Denis Hanly

Teil: 045 49 2502 , 045 49 2503

Fón Póca : 087 2482130

Rí­omhphost: Preasoifigeach