Dé Máirt 6ú Eanáir 2015 - Pearsanra Liachta de chuid Óglaigh na hÉireann ag Ullmhú le dul chuig Siarra Leon .

Thaistil foireann liachta de chuid Óglaigh na hÉireann chuig an Rí­ocht Aontaithe ar maidin chun dul isteach le Tascfhórsa Idir-Ghní­omhaireachta i gComhar chun cúnamh a thabhairt leis an bhfreagra idirnáisiúnta ar an ngéarchéim Ebola in Iarthar na hAfraice.

I ndiaidh dóibh dul faoi dhian-oiliúint sa Rí­ocht Aontaithe rachaidh an fhoireann liachta chuig Siarra Leon sna seachtainí­ amach romhainn.

Tacóidh cúigear de phearsanra liachta Óglaigh na hÉireann le hAonad Cóireála Fórsaí­ Armtha in Kerrytown, Siarra Leon. Cuireann an tsaoráid seo cóireáil ar chaighdeán idirnáisiúnta in aghaidh an Ghalair Ví­ris Ebola ar fáil d’Oibrithe Cúraim Sláinte a thugann aire do dhaoine a bhfuil Ebola orthu.

Tá foireann liachta Óglaigh na hÉireann comhdhéanta de Dhochtúir Mí­leata, triúr Oifigeach Neamhchoimisiúnaithe agus Trúipéir le cáilí­ocht liachta. Rachaidh an fhoireann faoi bhunoiliúint ag Beairic Aldershot sa Rí­ocht Aontaithe áit a bhfaighidh siad Mionteagaisc Mhisin, oiliúint i bprótacal Cóireála agus i dTrealamh Cosanta Pearsanta leis an Tascfhórsa.

Táthar ag súil go mbainfidh foireann Óglaigh na hÉireann Siarra Leon amach an 15 Eanáir chun tús a chur le seal dualgais a mhairfidh trí­ mhí­


Dáta an Phreasráitis: Dé Máirt 06 Eanáir 2015

Chun tuilleadh eolais a fháil téigh i dteagmháil le:

Preasoifigeach: An Ceannfort Seán Ó Fátharta

Teil: 045 49 2502 , 045 49 2503

Fón Póca : 087 2482130

Rí­omhphost: Preasoifigeach

Léigh a tuilleadh faoi An Cór Liachta