Dé Mairt an 5 Márta 2018 - Nuashonraigh Imeacht Aimsir.

Bhí 1566 pearsanra de chuid an airm agus 506 fheithicil curtha ag Óglaigh na hÉireann i mbun réimse tascanna chun tacú le húdaráis shibhialta le linn na drochaimsire le gairid.

Imscaradh 33 fheithicil agus 139 pearsanra breise inné. Chuir ár bpearsanra i ndúnta ar fud na tíre tacaíocht ar fáil freisin.

Tá Óglaigh na hÉireann dírithe inniu ar chúnamh a thabhairt d'údaráis áitiúla an tsoghluaisteacht ar bhóithre tánaisteacha agus treasacha a fheabhsú, go háirithe i gcontaetha Loch Garman, Chill Mhantáin agus Chill Dara.

Áirítear ar imscaradh an lae inné:

  • Sneachta agus oighear a ghlanadh i mBaile Loch Garman agus sa chontae
  • Sneachta agus oighear a ghlanadh i mBaile Coimín
  • Sneachta agus oighear a ghlanadh i gClaonadh agus sa Nás
  • Foireann Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a aistriú i bPort Láirge
  • Seirbhís Béilí ar Rothaí san Iarmhí.

Tá foireann oibríochtaí Óglaigh na hÉireann i dteagmháil lenár  gcomhghleacaithe ag leibhéal an Ghrúpa Náisiúnta & Réigiúnach Comhordaithe Éigeandála agus eolas á chur ar fáil acu maidir le hacmhainní le linn na géarchéime.


Dáta an Phreasráitis: Dé Mairt an 5 Márta 2018

Chun tuilleadh eolais a fháil téigh i dteagmháil le:

Preasoifigeach: An Ceannfort Pat O'Connor

Teil: 045 49 2502 , 045 49 2503

Fón Póca : 087 2482130

Ríomhphost: Preasoifigeach