29 Bealtaine 2015 - Inimircigh Tugtha Slán ag Long Cheannais na Seirbhí­se Cabhlaigh, an LÉ Eithne ó Thuaidh ó Tripilí­.

D'éirigh le long cheannais na Seirbhí­se Cabhlaigh, an LÉ EITHNE, misean tarrthála a thabhairt chun crí­che nuair a tugadh 300 inimirceach slán ón uisce 45 ciliméadar ó thuaidh de Thripilí­ go luath Dé hAoine an 29 Bealtaine.

Bhí­ na hinimircigh ar bord báirse a bhí­ ag déanamh iarracht an Mheánmhuir Theas Láir a thrasnú. Bhí­ fir, mná, agus leanaí­ i measc na n-inimirceach.

Chomh luath is a bhí­ 201 duine aistrithe ag criú an LÉ Eithne chuig an HMS BULWARK ag 9 pm an 28 Bealtaine lena dtabhairt chuig an gcalafort sábháilte ba ghaire san Iodáil, fuair sí­ tasc eile ó Ionad Comhordaithe Tarrthála Mara na hIodáile. Ag 12.10 am (am na hÉireann) tháinig an LÉ EITHNE ar bháirse 45 chiliméadar ó Thuaidh den Libia. Thosaigh siad ag tógáil daoine den bháirse agus faoin 4 am bhí­ gach duine den 300 inimirceach tógtha ar bord an LÉ EITHNE áit a bhfuair siad uisce, bia agus cóir leighis. Is fir iad 217 de na hinimircigh, is mná iad 35 dí­obh agus is mionúir iad 48 dí­obh. Bhí­ an fharraige ciúin le linn na tarrthála.

Ag 9.45 ar maidin (am na hÉireann) tháinig an LÉ EITHNE ar dhingí­ rubair ina raibh thart ar 100 inimirceach. Tá siad i mbun bordála agus tógfaidh siad ar bord iad go luath. Leanfaidh criú an LÉ EITHNE ar aghaidh ag tabhairt aire do na daoine a tugadh slán agus tá siad ag fanacht ar thuilleadh treoracha ó Ionad Comhordaithe Tarrthála Mara na hIodáile.

Tá dhá oibrí­ocht tugtha chun crí­che ag criú an LÉ EITHNE agus is é seo an trí­ú ceann atá ar bun acu ó chuir an Rialtas de chúram orthu imeacht agus cúnamh a thabhairt leis an ngéarchéim dhaonnúil sa Mheánmhuir. Tá 501 inimirceach tugtha slán acu anois, agus 100 eile ar feitheamh tarrthála.

D'fhág an LÉ EITHNE an 16 Bealtaine ó Cheanncheathrú na Seirbhí­se Cabhlaigh in Inis Sionnach, Corcaigh, chun cabhrú le híšdaráis na hIodáile sna hoibrí­ochtaí­ cuardaigh agus tarrthála daonnúla sa Mheánmhuir.

An ról atá ag árthach Chabhlach na hÉireann ná acmhainn cuardaigh agus tarrthála a chur ar fáil agus oibrí­ochtaí­ tarrthála daonnúla ar muir a dhéanamh sa Mheánmhuir.  Tabharfar cúnamh do dhaoine atá i dtrioblóid ar muir de réir fhorálacha infheidhme na gcoinbhinsiún idirnáisiúnta a rialaí­onn oibrí­ochtaí­ cuardaigh agus tarrthála.  Beidh árthach na Seirbhí­se Cabhlaigh sa Mheánmhuir ar feadh tréimhse suas le sé mhí­ thar thréimhse an tSamhraidh, faoi réir ag na riachtanais agus na héilimh oibrí­ochta a eascróidh sa láthair oibrí­ochtaí­.

De bharr go bhfuil an oibrí­ocht fós ar siúl Ní BHEIMID ábalta agallaimh a dhéanamh ag an bpointe seo.

Feach ar grianghraif ardghléine den Oibrí­ocht Thar Oí­che


Dáta an Phreasráitis: 29 Bealtaine 2015

Chun tuilleadh eolais a fháil téigh i dteagmháil le:

Preasoifigeach: An Ceannfort Seán Ó Fátharta

Teil: 045 49 2502 , 045 49 2503

Fón Póca : 087 2482130

Rí­omhphost: Preasoifigeach

Léigh a tuilleadh faoin LÉ Eithne P31