27 Eanáir 2015 - An dochar bainte ag Foireann Diúscartha Buamaí­ an Airm as Sean-Ghránáid.

Bhain Foireann Diúscartha Buamaí­ an Airm an dochar as sean-ghránáid de chineál Mills, gránáid a bhí­ inmharthana go fóill i Ros Láir, Co. Loch Garman, tráthnóna inniu.

Rinne Óglaigh na hÉireann an Fhoireann Diúscartha Ordanáis Phléascaigh a imscaradh ar iarratas ón nGarda Sí­ochána nuair a thángthas ar ghaireas a raibh amhras faoi le linn obair tochailte ag teach cónaithe prí­obháideach i mbaile fearainn íth na Linne gar do Thrá Ros Láir.

Bhí­ an fhoireann ar an láthair ag 4.30 pm agus aistrí­odh an gaireas go sábháilte chuig spás oscailte ar an trá le pléascadh rialaithe a dhéanamh air.

Dúnadh an áit ar mhaithe le sábháilteacht an phobail.

Fógraí­odh an láthair slán sábháilte ag 4.45 pm.

Bhain an cineál seo gránáide le tús an fichiú aois agus bhí­ a leithéid in úsáid le linn Chogadh na Saoirse, an Chogaidh Cathartha agus Chogadh Domhanda 1 agus 2. Ba é sin an dara huair a glaodh na hÓglaigh amach chuig gránáid den chineál sin le 3 lá anuas. Sa chás go dtagann daoine den phobal ar ghaireas den sórt sin, moltar dóibh fanacht glan uaidh agus fios a chur ar na Gardaí­.

Baineann glaonna eile a fhaigheann an tArm leis na nithe seo a leanas a scriosadh: gnáthmhuinisean mar shean-ghránáidí­ a dtagann an pobal orthu, ceimiceáin éagobhsaí­, agus gairis amhrastacha a bhfaightear amach gur gairis bhréige iad.


Dáta an Phreasráitis: Dé Máirt 27 Eanáir 2015

Chun tuilleadh eolais a fháil téigh i dteagmháil le:

Preasoifigeach: An Ceannfort Seán Ó Fátharta

Teil: 045 49 2502 , 045 49 2503

Fón Póca : 087 2482130

Rí­omhphost: Preasoifigeach

Léigh a tuilleadh faoi Fhoirne Diúscartha Buamaí­ Óglaigh na hÉireann

Is féidir le grianghraif comhad foirne Diúscartha Buama a fheiceáil ar ár Flickr Channel