24ú Lúnasa 2017 - Aerchór na hÉireann le Lá Teaghlaigh na Seirbhíse Éigeandála Aerleighis a reáchtáil.

Níos luaithe i mbliana, d'éirigh le hAerchór na hÉireann 5 bliana den tSeirbhís Éigeandála Aerleighis (EAS) a bhaint amach. Sa tréimhse sin thug ár bpearsanra cuidiú do beagnach 3,000 othar.

Chun an ócáid a mharcáil, beidh Lá Teaghlaigh ag Aerchór na hÉireann i gcomhar leis an tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna d'othair agus dá dteaghlaigh an 25 Lúnasa 2017. Is deis é an lá seo d'othair, dá dteaghlaigh agus do phearsanra an Aerchóir caidreamh a bheith acu lena chéile agus a dtaithí a roinnt.

Beidh taispeántais aerárthaí ann, eispéireas Réaltachta Fíorúla, beárbaiciú, taispeántais léirithe cumas, siamsaíocht do leanaí agus i bhfad níos mó. Beidh sárdheiseanna grianghrafadóireachta ann agus beidh deis ag grianghrafadóirí íomhánna a ghlacadh d'othair, a dteaghlaigh agus de phearsanra an Aerchóir agus na Seirbhíse Éigeandála Aerleighis.


Dáta an Phreasráitis: 24ú Lúnasa 2017

Chun tuilleadh eolais a fháil téigh i dteagmháil le:

Preasoifigeach: An Ceannfort Pat O'Connor

Teil: 045 49 2502 , 045 49 2503

Fón Póca : 087 2482130

Ríomhphost: Preasoifigeach