Eagrúchán

Rólanna

Is iad rólanna na nÓglach Cúltaca na rólanna sin a shanntar ar Óglaigh na hÉireann:

 • Cosaint in aghaidh fogha armtha.
 • Cuidiú leis an gCumhacht Shibhialta.
 • Rannpháirtíocht in Oibríochtaí Tacaíochta Síochána.
 • Cosaint Iascaigh.
 • Dualgais eile a d’fhéadfadh an Rialtas a shannadh.

Sanntar tascanna ar na hÓglaigh Chúltaca chun tacú leis na Buan-Óglaigh na rólanna sin a chomhlíonadh. Áirítear orthu sin:

 • Breisiú/athneartú na Buan-Óglach.
 • Soláthar tacaíochta loighistice.
 • Soláthar coimhdeachta armtha.
 • Breisiú na Seirbhíse Cabhlaigh ar phatróil chosanta iascaigh.
 • Soláthar Foirne i bPoist Mhíleata le linn tréimhsí imscartha na mBuan-Óglach.
 • Monatóireacht Raideolaioch.
 • Dualgais Shearmanais ag imeachtaí náisiúnta agus áitiúla. 

Cúltaca an Airm

I bhformhór na láithreacha tá fo-aonad coisithe, Cuideachta de Cathlán Coisithe. Mar sin féin, i nDún Uí Choileáin i gCorcaigh agus Dún Chathail Bhrugha, Baile Átha Cliath *, tá roinnt de Chór eile ar nós Airtléire, Marcra, Cumarsáide agus Faisnéise, Innealtóirí, Póilíní an Airm, Iompar agus Leighis.

Má tá scil áirithe nó leas sna réimsí seo, a mheas do shuíomh is fearr sula gcuireann tú an fhoirm iarratais ar líne. Go háirithe, tá an Cór Liachta lorg phearsanra liachta cáilithe a bheith páirteach gcuid céimeanna i gCorcaigh agus i mBaile Átha Cliath.

*Tabhair faoi deara tá ann Chuideachta Coisithe in nDún Chathail Bhrugha , ach níl aon aonad airtléire. . Tá an Airtléire,sa Bhriogáid seo, lonnaithe i mBaile Átha Luain.

Áiteanna Cúltaca an Airm
1 Briogáid 2 Briogáid ATÓÉ
Gaillimh Dún Mhic Aoidh, Baile Átha Cliath An Currach
Mala Chathail Bhrugha, Baile Átha Cliath
Trá Lí Bré
Inis An Mhuillin Chear
Sciobairín Cabhán
Chill Chainnigh Dún Dealgan
An Teampall Mór An Uaimh
Port Láirge Caisleán an Bharraigh
Dún Uí Choileáin, Corcaigh Dún na nGall
An Clochán Leitir Ceanainn
Loch Garman Baile Átha Luain (Airtléire)
Luimneach Mainistir na Búille
Sligeach

Cúltaca na SeirbhÁse Cabhlaigh

Áiteanna Cúltaca na Seirbhíse Cabhlaigh
Áit
Corcaigh
Luimneach
Baile Áth Cliath
Port Láirge

Léigh tuilleadh faoi Eagrúchán Óglaigh na hÉireann