Stair Óglaigh na hÉireann 

Leanann an chuid seo den SuÁomh Gréasáin stair Óglaigh na hÉireann ó dháta a mbunaithe i 1913 go dtÁ an lá inniú. Tá súil againn go mbeidh an t-eolas atá curtha ar fáil idir shuimiúil agus chabhrach duit. NÁ fhéachann an chuid seo le do chuid ceisteanna uile a fhreagairt ach ba chóir go dtabharfaÁ tuiscint nÁos fearr duit ar an eagraÁocht arb Á Óglaigh na hÉireann Á. Go háirithe ba chóir go dtabharfadh sé spreagadh duit chun tuilleadh léitheoireachta a dhéanamh ar an ábhar ionas gur féidir leat teacht ar léargas eolasach faoi bhunús Óglaigh na hÉireann agus faoi bhunús na tÁre dá dtugann siad seirbhÁs chomh bródúil agus chomh neamhleithleach sin di.

[Translate to Irish:]

Bunú na nÓglach

BunaÁodh Óglaigh na hÉireann ag cruinniú poiblÁ a reachtáladh ag Rinc Rotunda ar 25ú Samhain 1913.

Léigh a thuilleadh faoi bhunú na nÓglach

ÉirÁ Amach 1916

BhÁ ballraÁocht 180,000 duine ag Óglaigh na hÉireann faoi lár 1914 ach tharla scoilt eatarthu faoi ar cheart nó nár cheart dá mbaill liostáil le FórsaÁ na Breataine agus dul ag troid i gcogadh na hEorpa.

Léigh a thuilleadh faoi ÉirÁ Amach, 1916

Cogadh na Saoirse 1919 - 1921

Chuir grúpa cheannairÁ óga diongbháilte na nÓglach tús le Cogadh na Saoirse in Eanáir 1919.

Léigh a thuilleadh faoi Cogadh na Saoirse 1919 - 1921

An Cogadh Cathartha 1922 - 1923

BhÁ an Conradh Angla-Éireannach a socraÁodh le linn sosa sa chogadh agus a sÁnÁodh ar 6ú Nollaig 1921, ina údar easaontais dhomhain i measc náisiúnaigh na hÉireann.

Léigh a thuilleadh faoi An Cogadh Cathartha 1922 - 1923

Idir na CogaÁ 1923 - 1939

San fhómhar 1923 cinneadh lÁon an airm a laghdú agus atheagair a chur air le haghaidh trátha na sÁochána. BhÁ laghdú 30,000 pearsanra i gceist leis.

Léigh a thuilleadh faoi Idir na CogaÁ 1923 - 1939

An Staid Éigeandála

Nuair a thosaigh an Dara Cogadh Domhanda i Meán Fómhair 1939 shlóg Óglaigh na hÉireann le lÁon nÁos lú na 20,000 duine.

Léigh a thuilleadh faoi An Staid Éigeandála 1939 - 1946

Blianta i ndiaidh na hÉigeandála 1946 - 1960

Ag deireadh na hÉigeandála laghdaÁodh lÁon Óglaigh na hÉireann go bunaÁocht 12,500 duine.  Chuimsigh na buanóglaigh trÁ Bhriogáid anois.

Léigh a thuilleadh faoi Blianta i ndiaidh na hÉigeandála 1946 - 1960

Na SeascaidÁ 1960 - 1969

D’oscail misean na Náisiún Aontaithe sa Chongó, a mhair ó Iúil 1960 go Bealtaine 1964, doirse nua d’Óglaigh na hÉireann. D’aimhsigh seirbhÁs thar lear iliomad easnamh.

Léigh a thuilleadh faoi Na SeascaidÁ 1960 - 1969

Isteach sa Ré Nua

Chuir briseadh amach na dtrioblóidÁ i dTuaisceart Éireann i 1969 tús le dianthréimhse i gcabhair ar an gCumhacht Shibhialta (ATCP) do gach chuid d’Óglaigh na hÉireann.

Léigh a thuilleadh faoi An Ré Nua 1969 — An Lá Inniu

An Ré Nua

Chonacthas céim nua i dteacht chun cinn Óglaigh na hÉireann i mblianta déanacha na 1990aidÁ nuair a cuireadh mór-athstruchtúrú i bhfeidhm lenar bhain deireadh a chur le Ceanncheathrú CheannasaÁochta.

Léigh a thuilleadh faoi An Ré Nua
 

OibrÁochtaÁ TacaÁochta SÁochána

Tá Óglaigh na hÉireann páirteach in OibrÁochtaÁ TacaÁochta SÁochána go leanúnach ó Mheitheamh 1958 nuair a chuaigh an chéad ghrúpa Oifigeach go dtÁ An Liobáin.

Léigh a thuilleadh faoi OibrÁochtaÁ TacaÁochta SÁochána

An Dearadh Suaitheantas

Tagann dearadh an tSuaitheantais (atá i gcoiteann ag gach Cór agus SeirbhÁs agus gach ord éide) ó shuaitheantas Óglaigh na hÉireann agus is é an tOllamh Eoin Mac Néill, Cathaoirleach Fheidhmeannas Náisiúnta Óglaigh na hÉireann, a dhear. Ghlac Óglaigh na hÉireann leis an suaitheantas seo ar dtús i nDeireadh Fómhair 1914. [Leigh Tuilleadh]