Óglaigh na hÉireann 2016

Conas a bheidh ról buntábhachtach ag Óglaigh na hÉireann i gClár Comórtha an Stáit

An Tionscnamh maidir le Bratach don Scoil

D'fhonn comóradh a dhéanamh ar chothrom céad bliain ó tharla Éirí Amach 1916 agus ó fógraíodh Poblacht na hÉireann, tá leagtha de chúram ag an Rialtas ar Óglaigh na hÉireann an Bhratach Náisiúnta a thabhairt chuig gach bunscoil sa tír.

Léigh Níos Mó >>

Mhórshiúl agus an Shearmanas Comórtha Stáit

Is é seo an Shearmanas Comórtha Stáit do Dhomhnach Cásca chun comóradh céad bliain Éirí Amach 1916 a cheiliúradh. Léifear Forógra 1916 agus beidh nóiméad ciúnais ar siúl ag Oifig an Phoist agus eagrófar mórshiúl Domhnach Cásca in dhiaidh sin.

Léigh tuilleadh >>

 

 

1916 - 2016

A Cuimhneachán

Shearmanas Comórtha Stáit

>> Léigh níos Mó

An Dearadh Suaitheantas

Tagann dearadh an tSuaitheantais (atá i gcoiteann ag gach Cór agus SeirbhÁs agus gach ord éide) ó shuaitheantas Óglaigh na hÉireann agus is é an tOllamh Eoin Mac Néill, Cathaoirleach Fheidhmeannas Náisiúnta Óglaigh na hÉireann, a dhear. Ghlac Óglaigh na hÉireann leis an suaitheantas seo ar dtús i nDeireadh Fómhair 1914. [Leigh Tuilleadh]

Éireann 2016

Éire 2016 atá ar chlár Chomóradh an Chéid ag an Stát maidir le hÉirí Amach 1916. Tagann seacht gcinn de shnáithe príomhthábhachta faoina scáth in onóir don seachtar a shínigh Forógra na bliana 1916. Áirítear orthu sin Searmanais Stáit, Machnamh ar an Stair agus Rannpháirtíocht an Phobail. Beidh ról buntábhachtach ag Óglaigh na hÉireann, ag déanamh ionadaíochta thar ceann na saoránach agus ag cinntiú go n-éiríonn go maith le Éire 2016

Faigh amach níos mó ar www.ireland.ie